برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی 35 ژنوتیپ یونجه دائمی (.Medicago sativa L) از طریق صفات زراعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مصطفوي عاطفه سادات,مظاهري لقب حجت اله,موسوي سيدسعيد,عبدالهي محمدرضا,يزدي صمدي بهمن
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يونجه پس از غلات مهم ترين محصول اقتصادي در دنيا محسوب مي شود به طوري که اين گياه بيشترين سطح کشت لگوم علوفه اي، با حدود 32 ميليون هکتار در سطح جهان را دارا است. کسب اطلاع از فاصله ژنتيکي بين افراد يا جمعيت ها و آگاهي از روابط خويشاوندي گونه هاي مورد نظر در برنامه هاي اصلاحي، امکان سازمان دهي ذخاير توارثي و نمونه گيري موثر از ژنوتيپ ها و بهره برداري بهتر از تنوع در برنامه هاي اصلاحي را فراهم مي سازد. بررسي تنوع ژنتيکي از طريق صفات مورفولوژيکي مهم ترين مرحله از عمليات به نژادي گياهان مي باشد. بدين منظور بررسي تنوع ژنتيکي 35 ژنوتيپ مختلف يونجه ايراني و خارجي از لحاظ صفات زراعي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي بوعلي سينا همدان صورت گرفت. به کمک نرم افزار Spss تجزيه هاي آماري از جمله تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه کلاستر انجام شد. نتايج تجزيه واريانس صفات حاکي از تفاوت معني دار ژنوتيپ ها از نظر صفات مهم زراعي بود. تجزيه کلاستر به روش Ward، ژنوتيپ ها را در 3 گروه متمايز قرار داد. به طوري که مي توان از ژنوتيپ هاي کلاستر اول براي افزايش عملکرد علوفه، و از ژنوتيپ هاي کلاستر دوم جهت افزايش کيفيت علوفه استفاده نمود. بيشترين فاصله ژنتيکي بين ژنوتيپ هاي کريساري 109 و بغدادي 110 مشاهده شد. تجزيه به مولفه هاي اصلي بر اساس صفات مورد مطالعه و ماتريس همبستگي صفات نشان داد که سه مولفه اصلي اول به ترتيب 47.8، 25.7 و 12.5 درصد و در کل 86 درصد از کل واريانس متغيرها را توجيه نمودند.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، صفات مورفولوژيک، يونجه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 110  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی