برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس (Nepeta L. (Lamiaceae در ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خرازيان نواز,زماني شورآبي سميه,يوسفي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جنس Nepeta L. متعلق به خانواده Lamiaceae حاوي 300 گونه در آسيا و اروپا و 75 گونه در ايران مي باشد که 39 گونه آن آندميک ايران گزارش شده است. اين جنس به علت داشتن ويژگيهاي دارويي متعدد و وجود تنوع ريخت شناسي گسترده به عنوان يکي از ذخاير ژنتيکي با ارزش در کشور ايران معرفي مي گردد. لذا در اين تحقيق به منظور بررسي تنوع کاريوتيپي موجود در بين گونه هاي جنس Nepeta، 5 گونه و 10 جمعيت متعلق به بخشهاي Spartonepeta Briq،  Schizocalyx Pojarkو Micronepeta (Boiss.) Rech. از رويشگاههاي مختلف ناحيه زاگرس جمع آوري و با استفاده از تقسيم متافاز ميتوز مريستم ريشه، عدد کرومزومي و کاريوتيپ آنها مورد بررسي قرار گرفت. گونه هاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل  N. glomerulosa spp. carmanica (Bornm.) Rech., N. juncea spp. desertorum Bornm., N. daenensis Boiss., N. pungens (Bunge) Benth.و N. fissa C. A. Mey مي باشد. نتايج حاصل از اين مطالعه چنين نشان مي دهد که عدد کرومزومي در اين جنس از تنوع بالايي برخوردار است، به طوري که سطوح پلوئيدي گونه هاي مورد بررسي ديپلوئيد و تتراپلوئيد، عدد کروموزومي 32، 26، 22، 2n=18 و عدد پايه کروموزومي 13، 11، 9،  x=8مي باشد که براي اولين بار از ايران گزارش مي شود. نتايج حاصل از مطالعه کاريوتيپي نيز نشانگر وجود تنوع کروموزومي در بين گونه هاي جنس Nepeta است به طوري که اغلب کروموزومهاي متاسنتريک (M, m) و ساب متاسنتريک (sm) مشاهده مي گردد و اندازه کروموزومها از 0.7 تا 2.8 ميکرومتر متغير مي باشد. تغييرات مشاهده شده در عدد پايه کروموزومي و کاريوتيپ اين تاکسون حاکي از وجود مکانيسمهاي اختصاصي تنوع گونه اي است.

 
کلید واژه: کرومزوم، کاريوتيپ، Nepeta ،Lamiaceae
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی