برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جمع آوری و شناسائی تاکسونومیکی گونه های سه جنس آژیلوپس، الیموس و آگروپایرون در استان چهارمحال و بختیاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفري سام,يوسفيان زهره
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف: مهمترين اهداف بانك ژن گياهي جمع آوري و حفاظت از منابع ژنتيكي گياهي به منظور جلوگيري از انقراض و فرسايش اين منابع ارزنده و خدادادي مي باشد و همچنين فراهم آوردن امكانات بهره برداري از آنها در تحقيقات كشاورزي در جهت نيل به خودكفايي كشور مهم مي باشد. با توجه به گسترش تكنيك انتقال ژن در دو دهه اخير استفاده از تنوع گونه هاي وحشي در به نژادي بيشتر قابل دستيابي شده است. بنابراين دلايل متعددي براي جمع آوري گونه هاي وحشي و علفي وجود دارد از جمله طبقه بندي بتانيكي، فيلوژنيك و تحقيقات سيستماتيك گياهي، مطالعات تنوع ژنتيكي و حفاظت آنها،استفاده سريع در برنامه هاي به نژادي،حفاظت گونه هاي وحشي موقعي بيشترين كارآيي را دارد كه نياز مشخص و معيني براي آن وجود داشته باشد.
روش: به منظور جمع آوري ژرم پلاسم گونه هاي سه جنس آژيلوپس، اليموس و آگروپايرون در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از منابع مربوط به پراكنش و تعداد گونه جنس هاي فوق (فلور ايران)، نقشه هاي پراكنش و با استفاده از گزارش مطالعات طرح جامع و نقشه اقليم استان جهت بررسي شرايط اكولوژيكي رويشگاه هاي گونه هاي آژيلوپس، اليموس و آگروپايرون، برنامه جمع آوري گونه هاي اين سه جنس در سراسر استان براساس استراتژي پيشنهادي مارشال و همكاران، هاوكز، گوارينو و وجداني به اجرا درآمد. زمان جمع آوري به گونه اي انتخاب شد كه حداكثر تنوع مواد ژنتيكي را در مدت مقرر بتوان جمع آوري نمود. با توجه به اينكه جمع آوري قابل توجهي از گونه هاي سه جنس آژيلوپس، اليموس و آگروپايرون در استان انجام نشده بود سعي شد جمع آوري در تمام مناطق تحت پوشش انجام و نمونه گيري بصورت تصادفي انجام شود. نمونه گيري بصورت تصادفي
(non-selecting sampling) انجام شد. بسته به شرايط محل برداشت نمونه و تراكم گياه در منطقه بين 50 تا 100 خوشه و از هر خوشه 5 تا 50 بذر گرفته شد با توجه به اينكه اندازه اپتيمم بذر در جمع آوري بسته به نوع گياه در شرايط موجود بين 5000-2500 دانه مي باشد .سپس فرم اطلاعات جمع آوري نمونه براي هر كدام نوشته و تكميل شد.
نتيجه: به منظور جمع آوري، شناسايي و حفاظت ژرم پلاسم گونه هاي سه جنس آژيلوپس، اليموس و آگروپايرون اين بررسي به مدت 6 سال در استان چهارمحال و بختياري به اجرا درآمد. در اين بررسي تعداد 60 نمونه
Aegilops ،80 نمونه Elymus و 8 نمونه Agropyron از گونه هاي مختلف جمع آوري و به همراه نمونه هاي هرباريومي و با ثبت كليه اطلاعات در فرم هاي اطلاعات نمونه به بخش تحقيقات ژنتيك و ذخاير توارث گياهي (كرج) ارسال گرديد. جنس آژيلوپس اكثرا در مناطق نيمه مرطوب گرم با زمستان هاي نيمه سرد بوده و از نظر نوع تنوع دربين هر دو جنس آژيلوپس و اليموس تنوع درون توده اي بيشتر از تنوع بين توده اي مي باشد ولي پراكنش جنس اليموس بيشترين فراواني را در مناطق مرطوب معتدل با زمستانهاي بسيار سرد دارد تنوع و پراكنش جنس آگروپايرون كمتر از دو جنس فوق بوده و اكثرا در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب با زمستانهاي سرد گسترش دارد.

 
کلید واژه: جمع آوري،آژيلوپس، اليموس، آگروپايرون، ذخاير ژنتيكي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 58  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی