برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر انواع باکتری های خاکزی حل کننده فسفات بر خصوصیات ظاهری گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي شيرين*,پوربابايي احمدعلي,عبادي نهاري علي
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

فسفر از عناصر غذايي ضروري براي رشد و توليد در آفتابگردان بوده که بر عملکرد دانه، روغن و کيفيت روغن تاثير دارد. استفاده از ميکروارگانيسم هاي خاک زي که توانايي انحلال فسفات ها و تبديل آن را دارند، يکي از راه هاي موثر براي افزايش قابليت جذب فسفر در خاک هاي قليايي است. در اين تحقيق تعداد 30 جدايه باکتري با صفت حل کنندگي فسفات از سه خاک ريزوسفر آفتابگردان در محيط کشت سنتزي حاوي فسفات هاي معدني با انکوباسيون در دماي 30 درجه سانتي گرد جداسازي گرديد. بر اساس قطر هاله حل کننده فسفات، تعداد دو جدايه برتر انتخاب شدند. براي بررسي تاثير اين باکتري هاي حل کننده فسفات (PSB) بر روي خصوصيات ظاهري آفتابگردان از سه سطح کودي Sp0 (خاک بدون کود)، Sp1 (سوپرفسفات تريپل) و Sp2 (سوپرفسفات ساده) و چهار سطح باکتري B0 (بدون باکتري)، B1 (جدايه بومي برتر اول)، B2 (جدايه بومي برتر دوم) و B3 (ترکيب دو جدايه به همراه يک جدايه سودوموناس) استفاده شد. نتايج نشان داد که تيمار کودي  SP1نسبت به دو تيمار ديگر تاثير بيشتري بر روي خصوصيات ظاهري گياه داشته است. در بين سطوح باکتري ها نيز باکتري B1 در تمام پارامترهاي بررسي شده نسبت به ساير سطوح اختلاف معني دار داشته و بيشترين عملکرد را به خود اختصاص داد. همچنين تيمار SP1 B1 به عنوان برتر شناخته شد.

 
کلید واژه: باکتري حل کننده فسفات، سوپر فسفات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی