برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رویشگاهی و سیستماتیکی گیاه در معرض خطر و منحصر به فرد کمای ایرانی برگ پهن (Ferula persica var. latisecta)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: احمدي محمدجواد*,امين پور عباس,جعفري صيادي محمدحسن,قلعه بيگي اوگتاي,مغانلو مريم,محمدهوزياري آنه
 
 *بخش تحقيقات رستنيهاي سازمان حفاظت محيط زيست
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

حفاظت از گياهان در معرض خطر انقراض (Endangered) و منحصر به فرد (Endemic) به لحاظ داشتن رويشگاه هاي محدود در سطح جهان و حساسيت و آسيب پذيري آن ها در برابر عوامل محيطي بسيار ضروري است. كماي ايراني برگ پهن (Ferula persica var. latisecta) متعلق به خانواده چتريان (Apiaceae) از خانواده هاي بزرگ گياهي (با 114 جنس، 420 گونه)، كه انحصاري ايران و در معرض تهديد ميباشد. در اين پژوهش ضمن بررسي منابع و رويت نمونه هاي واريته مذكور به همراه واريته برگ ريز (Ferula persica var. persica) آن در موسسات گياه شناسي كشور، مقايسه هاي سيستماتيكي صورت گرفت. از سال 1386 عمليات صحرايي به منظور مطالعه رويشگاه هاي واريته هاي مذكور آغاز گرديد كه شامل مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در استان هاي تهران و مازندران و يا مناطق آزاد در استان قزوين مي باشد. با بررسي نقشه هاي توپوگرافي 250000/1 و محل هاي پراكنش كماي ايراني برگ پهن، به كمك منابع معتبر مورد بازديد قرار گرفت و بسته به وضعيت فنولوژيكي كماي ايراني در فصول مختلف، نمونه هاي هرباريومي، رويشي، بذر و سه بعدي اين واريته ها به همراه نمونه هاي هرباريومي از گياهان همراه جمع آوري گرديد. نمونه هاي هرباريومي و رويشي جمع آوري شده بعد از مراحل مختلف خشك و پرس مورد شناسايي قرار گرفت. لازم به ذكر است، تفاوت دو واريته كماي ايراني براساس منابع، تفاوت برگي مي باشد، به عبارتي اندازه عرض لبك (قطعات انتهايي) برگ ها مي باشد كه در كماي ايراني برگ ريز حدود 3 ميلي متر و در كماي ايراني برگ پهن 6 تا 10 ميلي متر مي باشد كه چون در ايستگاه هاي ارنگه و نمرك البرز مركزي روي چندين پايه هردو نوع اندازه لبك (هم برگ هاي كماي ايراني برگ ريز و هم برگ درشت) رويت گرديده، به نظر مي رسد اين تفاوت هاي ذكر شده در كليد تنوع برگي باشد و كماي ايراني فقط يك گونه داشته باشد (.Ferula persica Willd). بدين منظور، براي اطمينان كامل لازم است از روش هاي ديگر شناسايي مانند مورفومتريك و كموتاكسونومي (استخراج و بررسي اسانس) براي تفكيك دو واريته استفاده گردد.

 
کلید واژه: كماي ايراني، در معرض تهديد، حفاظت، مناطق پراكنش، تنوع برگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 160   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی