برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي مرزه بختياري (Satureja bachtiarica Bunge) بومي ايلام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدزرين آبادي مريم*,صيدي مهدي,سياري محمد
 
 *دانشگاه ايلام
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تنوع فيتوشيميايي مرزه بختياري بخش هاي هوايي جمعيت هاي مختلف آن در مرحله گلدهي از نقاط مختلف استان ايلام، ايران جمع آوري شد. اسانس آن ها به روش تقطير با آب بوسيله دستگاه کلونجر استخراج شد و اجزاي تشکيل دهنده و تغييرات شيميايي آن بوسيله دستگاه هاي کروماتوگرافي گازي و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي مشخص گرديد. وجود 27 ترکيب در اسانس محرز گرديد که اصلي ترين ترکيبات آن ها تيمول (39.28-87.30%)، پاراسيمن (0.15-30.63%)، گاماترپينن (2.04-14.71%) و کارواکرول (0-8.41%) بودند. با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه کلاستر جمعيت ها گروه بندي شدند. تجزيه کلاستر جمعيت ها بوسيله الگوريتمWard، سه نوع کموتايپ را مشخص کرد. آناليز ترکيبات نشان داد که بين درصد تيمول و ميزان هر يک از ترکيبات کارواکرول، پاراسيمن و گاماترپينن، همبستگي معني دار منفي وجود دارد و همچنين همبستگي مثبت بين پاراسيمن و گاماترپينن را نشان داد. نتايج اين بررسي حاکي از وجود تنوع فيتوشيميايي بالا در ميان اکوتيپ هاي مرزه بختياري است.

 
کلید واژه: تنوع فيتوشيميايي، مرزه بختياري، اسانس، تيمول، فنل ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 185   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی