برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی حافظه ضمنی و آشکار در بیماران مبتلا به صرع و MS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قمري گيوي حسين,اسدپور زهرا,اكبرزاده ناهيد
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم نوروپسيكولوژي ايران
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد البرز (تربیت معلم)
زمان:  1386دوره 3
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

صرع يا حمله تشنجي از جمله بيماري هاي شايع با عوارض نورولوژيكي و روان پزشكي است كه پي آمدهاي وسيع روان شناختي و اجتماعي در بر دارد. از سوي ديگر هر چند بيماري MSبه ميزان صرع شايع نيست، اما به عنوان يك بيماري نورولوژيك با عوارض روان شناختي قابل بررسي است. از اين رو به منظور تعيين وضعيت حافظه در اين دو گروه بيمار، پژوهش فعلي طراحي شد. 44 نفر از افراد مبتلا به صرع و MS و افراد بهنجار (به ترتيب 16 و 12 نفر از هر بيماري و 16 نفر بهنجار) از بين بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان رازي تبريز انتخاب شده و با استفاده از آزمون بن واژه از نظر حافظه ضمني و آشكار مورد بررسي قرار گرفتند. ضمنا 16 نفر از افراد بهنجار نيز به عنوان گروه مقايسه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتيجه تحليل واريانس يک سويه نشان داد بين سه گروه شركت كننده از نظر حافظه ضمني (مرحله بازداري آزمون بن واژه) تفاوت معني داري وجود دارد. ضمنا از نظر حافظه آشكار (مرحله شمول آزمون بن واژه) نيز در بين سه گروه تفاوت وجود داشت. به نحوي كه در حا فظه آشكار دو گروه بيمار اختلال وجود دارد و افت حسوسي نسبت به گروه بهنجار نشان مي دهند. با توجه به محدوديت هاي موجود در اين پژوهش نتايج به دست آمده به نفع تاثير عوامل وابسته به زمينه و اكولوژيكي در تاثيرگذاري بر حافظه ضمني، تبيين شده است.

 
کلید واژه: حافظه ضمني، حافظه آشكار، آزمون بن واژه، صرع و MS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی