برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سازوکار رمزگذاري کلمه هاي تابو و سوگيري هيجاني در حافظه فوري (فرهنگ و حافظه)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزدي سيده منور,جعفري صديقه
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم نوروپسيكولوژي ايران
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
زمان:  1388دوره 4
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

حافظه شامل فراگيري، رمزگذاري اطلاعات، ذخيره سازي و بازيابي است. هدف از پژوهش حاضر رابطه بين حافظه فوري و هيجان متصل به واژه تابو است. در اين زمينه مي توان از نظريه هاي اولويت مرجع گزيني و انگيختگي سود برد. در نظريه مرجع گزيني؛ معني کلمه، عکس العمل هيجاني را راه اندازي مي کند، در حالي که؛ نظريه انگيختگي بر سطح حساسيت فرد در برخورد با کلمه هاي تابو اشاره دارد. به اين معني که سطح حساسيت وارد شده به جاي معني مي تواند مستقيما آميگدال را به کار گيرد و باعث تحکيم هيجان در فرايند رمزگذاري در آميگدال مياني شود.
روش اين پژوهش آزمايشي است. با استفاده از نمونه گيري در دسترس، تعداد 20 زن و مرد با ميانگين سني 23 سال در اين طرح آزمايشي شرکت کردند. با تعادل سازي شرايط آزمايشي سه فهرست کلمه هاي تابو، معمولي و مخلوط در فاصله هاي زماني 1 کلمه در ثانيه، به آزمودني ها ارايه شده و يادآوري کلمه ها ثبت مي گرديد.
نتايج نشان داد افراد، کلمه هاي تابو را بهتر از کلمه هاي معمولي به ياد آوردند. به علاوه ميزان يادآوري کلمه هاي تابو، در دو فهرست ساده و مخلوط بهتر به ياد آورده شد و کلمه هاي معمولي در فهرست مخلوط بدتر از فهرست ساده يادآوري شد. از آن جا که هيجان به وسيله کلمه هاي هيجاني (تابو) سريع تر فعال مي شود، کلمه هاي تابو نسبت به کلمه هاي معمولي از زمان رمزگذاري کمتري بهره مند مي شوند، بنابراين نظريه اتصال هيجان به واژه ها و کلمه ها که سبب تسهيل در يادآوري مي شوند، مورد تاييد قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: کلمه هاي تابو، سوگيري هيجاني، حافظه فوري، نظريه مرجع گزيني و نظريه انگيختگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی