نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه ای نگرش های دینی و راهبردهای مقابله ای در میان دانشجویان پسر وابسته به سیگار و غیر ورابسته به سیگار دانشگاه هرمزگان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حقيقي حميد*,يزدان پناه سعيد,حاجي زاده حميد,سليمي مرتضي
 
 *مرکز مشاوره و خدمات روان شناختي، اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
 
عنوان همایش: همايش اسلام و سلامت روان
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، موسسه فرهنگی هنری آسمان خلیج فارس، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي نگرش ديني و راهبردهاي مقابله اي در ميان دانشجويان پسر وابسته به سيگار و غير وابسته به سيگار بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه هرمزگان به تعداد 5261 بود. حجم نمونه پژوهش را 200 دانشجوي پسر تشکيل مي دادند که 100 نفر آنان دانشجويان سيگاري و 100 نفر ديگر آنان دانشجويان غير وابسته سيگار بودند که به روش نمونه گيري شبکه اي يا گلوله برفي انتخاب شدند. نتايج تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که در متغير نگرش ديني، دانشجويان غير سيگاري از ميانگين بالاتري نسبت به دانشجويان سيگاري برخوردارند. در متغير شيوه مقابله مساله مدار دانشجويان غير سيگاري از ميانگين بالاتري نسبت به دانشجويان سيگاري برخوردارند. اما در متغيرهاي شيوه هاي مقابله اي هيجان مدار و اجتنابي دانشجويان سيگاري از ميانگين بالاتري نسبت به دانشجويان غير سيگاري برخوردار بودند. بررسي رابطه نگرش ديني با شيوه هاي مقابله اي نشان داد که نگرش ديني با شيوه مقابله مساله مدار داراي رابطه مثبت معني دار است. اما متغير نگرش ديني با دو شيوه مقابله اي هيجان مدار و اجتنابي داراي رابطه منفي معني دار است

 
کلید واژه: نگرش ديني، راهبردهاي مقابله اي، دانشجويان پسر، دانشجويان وابسته به سيگار و دانشجويان غير وابسته سيگار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی