برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر نانوذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قدسي عباس*,آستارايي عليرضا,امامي حجت
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه خاکشناسي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه آفتاب گردان از جمله مهمترين گياهان روغني مي باشد به طوري که فوايد بسياري براي دانه آن ذکر شده است. کمپوست زباله هاي شهري گرانوله گوگردي علاوه بر ماده آلي زياد که مي تواند باعث بهبود ساختمان خاک شود، داراي عناصر غذايي ماکرو و ميکرو فراواني است که مي تواند سبب بهبود خصوصيات کمي و کيفي گياه آفتاب گردان شود. همچنين ذرات نانو اکسيد آهن علاوه بر افزايش فراهمي آهن در خاک سبب بهبود خصوصيات گياه و برخي خصوصيات فيزيکي خاک مي شوند. اين تحقيق در سال زراعي 1389 در يكي از مزارع كشاورزي شهرستان قم و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به طور فاكتوريل با سه تكرار در كرت هايي به مساحت 4 مترمربع صورت گرفت. در اين مطالعه از تيمارهاي نانو اكسيد آهن با دو سطح (صفر و 20 ميلي گرم در کيلوگرم) و كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي با دو سطح (صفر و 15 تن در هکتار) هر کدام با سه تکراراستفاده شد. نتايج نشان داد که در اثر استفاده از کمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي افزايش معني داري در عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان مشاهده شد. اين روند افزايشي در اثر استفاده از نانو اکسيد آهن نيز مشاهده شد. همچنين تيمار 20 ميلي گرم در کيلوگرم نانو اکسيد آهن همراه با 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردي حداکثر افزايش در عملکرد دانه و درصد روغن راموجب شد. در نهايت نتايج نشان داد که در اثر استفاده همزمان نانو اکسيد آهن وکمپوست افزايش قابل توجهي در عملکرد دانه و درصد روغن مشاهده مي شود.

 
کلید واژه: نانو اکسيد آهن، کمپوست زباله شهري، عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان، خاک شور- سديمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی