نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های در برگیرنده تونل انحراف سد درونگر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفوري محمد*,صادقي حسين,لشكري غلامرضا,طريق ازلي صادق
 
 *مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم، گروه زمين شناسي
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

در اين مقاله، پارامترهاي ژئومکانيکي توده هاي سنگي و تمهيدات سيستم نگهدارنده مقدماتي براي تونل انحراف سد درونگر، بر اساس دو روش تجربي و عددي مورد بررسي قرار گرفته است. در روش تجربي از سه سيستم طبقه بندي RMR (طبقه بندي ژئومکانيکي توده سنگ)، Q (شاخص کيفي تونل بري) و GIS (انديس مقاومت زمين شناسي) جهت برآورد کيفيت توده سنگهاي در برگيرنده مقاطع مختلف تونل انحراف و برآورد سيستم نگهدارنده مقدماتي استفاده گرديد. همچنين در روش عددي از روش اجزاي مشخص (نرم افزار UDEC) استفاده شده است. آزمايش هاي مقاومت فشاري تک محوره و سه محوره سنگ بکر، مدول الاستيسيته، وزن مخصوص، تخلخل و درصد جذب آب بر روي نمونه هاي سنگي بدست آمده از حفاري، در آزمايشگاه مکانيک سنگ انجام شد. به منظور تخمين پارامترهاي مقاومتي توده سنگي (مانند مقاومت فشاري تک محوره توده سنگ، مقاومت کششي، مدول الاسيسيته توده سنگ، ثابت هاي هوک – بران و پارامترهاي مقاومتي موهر – کلمب) از معيار تجربي هوک – براني استفاده شده است، که بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد که در کل مسير تونل، مقاطع C و B به ترتب، بيشترين و کمترين مقادير پارامترهاي مقاومتي توده سنگ را دارا مي باشند.

 
کلید واژه: پارامترهاي ژئومكانيكي، تونل انحراف، اجزاي مشخص، UDEC
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 309   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی