برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکینیک شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جلالي ليچايي مجتبي,نبي بيدهندي مجيد*,ميرزايي سعيد
 
 *تهران، انتهاي خيابان كارگر شمالي، موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران، قسمت آموزش
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

تعيين تخلخل به عنوان يكي از پارامتهاي بسيار مهم و اساسي در تعيين ويژگيهاي يك ميدان نفتي داراي اهميت خاصي در دانش مهندسي نفت مي باشد. به طور معمول براي تعيين تخلخل مخزن از آزمايشات مغزه (اندازه گيري مستقيم تخلخل) و يا نمودارهاي چاه نگاري (اندازه گيري غير مستقيم تخلخل) استفاده مي شود كه در مورد دوم با استفاده از روابط تجربي و رياضي خاص و ايجاد ارتباط بين متغييرهاي مختلفي كه توسط نمودارهاي مذكور اندازه گيري مي شوند، مقدار تخلخل سنگ مخزن مورد ارزيابي قرار مي گيرد. استفاده از آزمايشات مغزه و در حقيقت، مغزه گيري از چاههاي حفاري شده به دليل هزينه بر بودن و وقت گيري آنها براي تمام چاهها انجام نمي گردد. از روابط تجربي نيز به دليل تغيير نتايجي كه در نقاط مختلف ايجاد مي كنند، غالبا نمي توان به عنوان يك راه حل كاملا قابل اعتماد استفاده نمود. در مورد روشهاي آماري نيز مشكلاتي خاص وجود دارد كه مربوط به طبيعت داده هاي چاهها و ناصحيح بودن آنها در برخي موارد مي باشد. شبكه هاي عصبي مصنوعي تكنيك جديدي مي باشند كه به تدريج جايگاه خود را در علوم مختلف پيدا كرده اند و استفاده از اين روشها در محاسبات و مطالعات مربوط به مهندسي نفت نيز روز به روز بيشتر مي گردد .در اين مطالعه، تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چند متغييره براي تعيين تخلخل مورد توجه قرار گرفته و ازاطلاعات مربوط به چهار چاه (چاههاي ٢٥ و ٣١ و ٣٢ و ٢٨٧) از چاههاي ميدان نفتي گچساران كه شامل اطلاعات نمودارهاي پتروفيزيكي و نتايج آزمايشات مغزه مربوط به آن چاهها مي باشد استفاده گرديد. براي تعيين تخلخل، داده هاي سه چاه 25 و 32 و 287 به سه دسته داده هاي آموزشي (Training)، آزمايشي (Testing)، و آزمون (Validation) تقسيم شدند و نتيجه اي که شبکه براي هر يک از اين دسته داده ها داد، با نتايج مربوط به مغزه مقايسه گرديد و در نهايت بعد از به دست آمدن يك نتيجه معتبر از سه مرحله مذكور و تنظيم پارامترهاي موثر در شبكه، اين شبكه در مورد چاه ٣١ براي پيش بيني مقدار تخلخل اعمال گرديد.

 
کلید واژه: شبكه هاي عصبي، تخلخل، شبكه پس انتشار، رگرسيون خطي چندگانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی