برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ تحت شرایط تنش حرارتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طهماسبي ام هاني*,شريعتمداري فريد,كريمي ترشيزي محمدامير
 
 *گروه تغذيه دام، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

دماي محيطي بالا موجب افزايش توليد راديکال هاي آزاد مي شود و درنتيجه پراکسيداسيون در چربي ها آغاز مي گردد. تنش گرمايي موجب کاهش ماندگاري تخم مرغ در مناطق گرمسير ايران مي گردد و اين امر نياز به افزودن آنتي اکسيدان بيشتر به جيره را افزايش مي دهد. از آنجايي که مطالعات اخير نگراني هايي را در مورد سم زايي آنتي اکسيدان هاي سنتزي نشان داده، آزمايشي به منظور بررسي اثر عصاره الکلي گياه آويشن باغي بر عملکرد مرغهاي تخمگذار در شرايط تنش حرارتي و همچنين ماندگاري تخم مرغهاي بدست آمده به مدت شش هفته با استفاده از 108 قطعه مرغ تخمگذار 45 هفته واريته «لوهمن لايت» انجام شد. آزمايش به صورت طرح فاکتوريل 2´3 بود. تيمار ها شامل دو دماي معمولي و گرم، سه تيمار آزمايشي شامل گروه کنترل (بدون افزودني)، ويتامين E و عصاره آويشن باغي مي باشد. برنامه نوردهي سالن ها نيز مطابق دفترچه راهنماي مديريت تجاري مرغ تخمگذار «لوهمن لايت» که شامل 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي بود. نتايج نشان داد که در شرايط تنش حرارتي توليد مالون دي آلدهيد (MDA) افزايش مي يابد و اين بدين معني است که در هواي گرم محيطي اکسيداسيون چربي افزايش مي يابد و درنتيجه ميزان ماندگاري تخم مرغ کاهش مي يابد. همچنين، ميزان توليد MDA در زرده تخم مرغ مرغان تغذيه شده با آويشن در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش يافته است (P<0.05). خوراک مصرفي، وزن تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ تحت تنش حرارتي به طور معني داري تغيير کردند (P<0.05) اما، دما اثر معني داري بر ضريب تبديل خوراک مصرفي و درصد توليد تخم مرغ نداشت. ويتامين E بطور معني داري موجب افزايش مصرف خوراک گرديد (P<0.05).

 
کلید واژه: تنش حرارتي، عصاره آويشن باغي، عملکرد، ماندگاري تخم مرغ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی