برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر پودر زنجبیل (Zingiber officinalis) بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinius carpio linnaeus ,1758)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طوسي مريم*,بزرگ نيا عباس,سوداگر محمد
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

برخي از گياهان خاصيت دارويي دارند و به عنوان محرک سيستم ايمني استفاده مي شوند. هدف از انجام اين ازمايش بررسي تاثير پودر زنجبيل در سيستم ايمني بچه ماهيان کپور است. براي اين کار 180 عدد بچه ماهي 5 تا 8 گرمي شامل يک گروه کنترل و سه تيمار، با سه تکرار، که غذادهي آن ها به ترتيب با افزودن 0.5، 1 و 2 درصد پودر زنجبيل به جيره پايه (محتوي 25 درصد پودر ماهي، 15 درصد ارد سويا، 20 درصد ارد گندم، 20 درصد ارد جو، 10 درصد ارد ذرت، 2 درصد دي کلسيم فسفات، 3 درصد لستين، 1 درصد مکمل ويتاميني، 1 درصد مکمل معدني و 3 درصد روغن ماهي) صورت مي گرفت در 12 مخزن مدور پلي اتيلني پرورش داده شدند و بعد از 58 روز برخي از فاکتورهاي خوني آن ها شامل تعداد گلبول سفيد، تعداد گلبول قرمز، ميزان هموگلوبين، هماتوکريت، کلسترول و پروتئين کل اندازه گيري شد. نتايج بدست امده نشان داد که از نظر تعداد گلبول سفيد بين گروه شاهد و تيمارها اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.05) اما بين تيمارهاي مختلف از نظر تعداد گلبول سفيد تفاوتي وجود ندارد. در بررسي گلبول هاي قرمز مشاهده شد که با افزايش درصد پودر زنجبيل در جيره، تعداد گلبول هاي قرمز تغيير زيادي نداشته و تفاوت آن ها در حد معني دار نبوده است. بين جيره محتوي 0.5 درصد زنجبيل و گروه کنترل از نظر ميزان هموگلوبين و بين جيره محتوي 0.5 درصد زنجبيل و ساير تيمارها از نظر ميزان هماتوکريت تفاوت معني داري وجود دارد که در سايرين ديده نمي شود. از لحاظ ميزان کلسترول بين گروه شاهد و تيمارها اختلاف معني داري وجود داشت اما پروتئين کل در بين گروه کنترل و تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري را نشان نداد. بنابراين بر اساس نتايج بدست امده بنظر مي رسد که استفاده از پودر گياه زنجبيل در جيره غذايي بچه ماهيان کپور ميتواند در افزايش قدرت سيستم ايمني آن ها تاثيرگذار باشد.

 
کلید واژه: زنجبيل، فاکتورهاي خوني، کپور معمولي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی