برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی مورد (Myrtus communis L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرزين نرجس*,كياني فاطمه
 
 *کاشان، کيلومتر 5 مشهد اردهال، مرکز پژوهشي گياهان دارويي جندي شاپور، گروه علوم زيستي، بخش بيوتکنولوژي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مورد با نام علمي Myrtus communis L درختچه اي هميشه سبز و معطر متعلق به خانواده ميرتاسه مي باشد که از لحاظ دارويي، تزئيني، غذايي و توليد اسانس حائز اهميت است. تنش شوري يکي از مهمترين مشکلات مناطق خشک و نيمه خشک دنيا محسوب مي شود. جوانه زني يکي از حساس تربن مراحل رشدي گياه به شوري است که بر استقرار آن موثر است. به منظور بررسي تاثير تنش شوري ناشي از نمک کلريد سديم بر جوانه زني مورد، آزمايشي در در قالب طرح کاملا تصادفي با حداقل سه تکرار در شرايط آزمايشگاه انجام شد. در اين آزمايش تاثير 9 سطح نمک کلريد سديم با غلظتهاي 25، 50، 75، 100، 150، 200، 250، 300، 400 ميلي مولار همراه با شاهد در دماي 25 درجه سانتيگراد با تناوب نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي بررسي شد. جدول تجزيه واريانش نشان داد که تنش شوري بر سرعت و درصد جوانه زني تاثير معني داري دارد (p<0.001). همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين سرعت و درصد جوانه زني مشاهده شد (p<0.01). نتايج نشان داد که با افزايش غلظت نمک، سرعت جوانه زني بطور معني داري کاهش مي يابد بطوريکه در محدوده غلظت 150 تا 400 کمترين سرعت جوانه زني مشاهده شد. سرعت جوانه زني در 150 ميلي مولار نسبت به شاهد 7 برابر کمتر بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد درصد جوانه زني در غلظت 25 و 50 ميلي مولار با شاهد تفاوت معني داري نداشت اما با افزايش غلظت نمک ميزان جوانه زني بطور معني داري کاهش يافت بطوري که در محدوده غلظت 300-150 ميلي مولار درصد جوانه زني نسبت به شاهد يک سوم بود.

 
کلید واژه: مورد، شوري، جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی