برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر گياه دارويي سناي هندي (Cassia angustifolia)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طاهريان نيلوفر*,نقدي بادي حسنعلي,امين غلامرضا,وكيلي شهربابكي سيدمحمدعلي,مهرآفرين علي,نيك خواه بستي امين
 
 *جيرفت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جیرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شرايط محيطي از جمله خشکي در مراحل مختلف رشد گياه و از جمله جوانه زني تاثير زيادي بر رشد و نمو گياه دارند. در اين راستا در اين پژوهش اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر گياه دارويي سناي هندي (Cassia angustifolia) مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با  8تيمار و 3 تکرار در آزمايشگاه پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي تهران اجرا شد. تيمارهاي خشکي شامل شاهد (آب مقطر) و پتانسيل هاي اسمزي -1.2، -1، -0.8، -0.6، -0.4 و -0.2 مگاپاسکال بر اساس غلظت هاي مختلف پلي اتيلن گليکول 8000 در نظر گرفته شدند. نتايج بررسي نشان داد که در گياه دارويي سناي هندي بيشترين طول ريشه چه و ساقه چه مربوط به تيمار شاهد و به ترتيب 1.13 و 1.77 سانتي متر بود و کمترين طول ريشه چه مربوط به تيمار -0.6 مگاپاسکال بود. در تيمار -0.6 طول ريشه چه 0.5 سانتي متر شد اما ساقه چه تشکيل نشد. بيشترين وزن تر و وزن خشک به ترتيب 0.23 و 0.06 گرم مربوط به تيمار شاهد بود. ميزان سرعت جوانه زني از 12.01 مربوط به تيمار شاهد (آب مقطر ) تا 4.88، تيمار -0.6 متغير بود.بيشترين درصد جوانه زني مربوط به تيمار شاهد (آب مقطر) و کمترين درصد جوانه زني مربوط به -0.6 مگاپاسکال بود. نتايج آناليز واريانس نشان داد با بالا رفتن تنش خشکي درصد و سرعت جوانه زني، وزن تر، وزن خشک، طول ريشه چه و ساقه چه بطور معني داري (P<0.05) کاهش يافت. در تيمارهاي -0.8، -1، -1.2 جوانه زني مشاهده نشد و به عبارت ديگر در پتانسيل هاي اسمزي بيشتر از 0، -6 بذور گياه سناي هندي قادر به جوانه زني نبودند. بطور کلي نتايج نهايي اين آزمايش نشان داد که بيشترين مقاومت به تنش خشکي را تيمار شاهد (آب مقطر) و تيمار -0.2 مگاپاسکال داشتند.

 
کلید واژه: سناي هندي (cassia angustifolia)، تنش خشکي، جوانه زني، گياهان دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 71  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی