برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره بخش های مختلف بومادران هزار برگ (Achillea millefilium) بر مولفه های جوانه زنی بذر تربچه و کاهو

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فرزانه اكرم*,محمدي سمانه,قاضي زينب,غني عسكر
 
 *دفتر گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياهان دارويي داراي مواد شيميايي مختلفي مانند فنول، آلكالوئيد، فلاونوئيد و.... مي باشند كه خاصيت آللوپاتيك دارند و ميتوان از اين خاصيت آنها براي تحقيق در جهت تهيه علفكش يا آفت كش طبيعي اقدام كرد. با توجه به اين كه غلظت اين مواد آللوكميكال در اندام هاي مختلف متفاوت مي باشد، در اين تجقيق به منظور بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي و آبي- الکلي بومادران هزار برگ بر شاخصه هاي جوانه زني بذر تربچه و كاهو، آزمايشي به صورت فاکتوريل و بر پايه طرح کامل تصادفي با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گرديد. فاکتور اول نوع عصاره ها و اندام شامل 7 تيمار (1- عصاره آبي برگ، 2- عصاره آبي گل 3- عصاره آبي ساقه 4- عصاره آبي- الکلي برگ، 5- عصاره آبي- الکلي گل 6- عصاره آبي- الکلي ساقه و 7- آبياري با آب معمولي به عنوان شاهد)، فاکتور دوم گياه مورد آزمايش (تربچه و كاهو) بود. فاکتورهاي اندازه گيري شده شامل درصد جوانه زني نهايي، ميانگين جوانه زني روزانه، طول ريشه چه، وزن تر و خشک گياهچه بود. نتايج، نشان دهنده اثر معني دار نوع عصاره (آبي يا آبي- الكلي) و اندام (برگ، گل و ساقه) بر همه فاکتورهاي اندازه گيري شده بود. همچنين عکس العمل دو گياه تربچه و كاهو نيز به اين فاكتورها معني دار بود. در هر دو گياه بيشترين ميزان جوانه زني مربوط به گياه شاهد بود و عصاره هاي آبي- الكلي باعث توقف كامل جوانه زني شدند و از نظر نوع اندام، عصاره برگ بيشترين اثر بازدارندگي را داشت و در گياه كاهو توانست جوانه زني را تا بيش از 50 درصد كاهش دهد.

 
کلید واژه: بومادران، اسانس، آللوپاتي، عصاره گيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی