برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اکتشافات ژئوشیمیایی د منطقه شمال تکاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي نيا فيروز,ميرمرتضوي ميراحسان
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

امروز بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي، بعنوان يکي از کارآمدترين روشهاي پي جويي، در اکثر پروژه هاي مهم اکتشافي بکار گرفته مي شود. بر همين اساس و در راستاي شناسايي مناطق پر پتانسيل ناحيه تکاب، مطالعه ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه بانجام رسيد. به اين منظور، پس از جمع آوري اطلاعات لازم، اقدام به طراحي شبکه نمونه برداري گرديد و تعداد 112 نمونه رسوب آبراهه اي از جز 80- مش برداشت شد. نمونه ها پس از آماده سازي جهت آناليز شيميايي 31 عنصر به روش ICP به آزمايشگاه ACME کانادا ارسال گرديد. بعد از مشخص شدن نتايج آناليز نمونه ها، 13 عنصر جهت مرحله پردازش داده ها و تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي انتخاب شدند. در مرحله پردازش، پس از محاسبه مقادير سنسورد و حذف اثر سنگ بالادست، يک جامعه همگن کلي بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه هاي آنومال از اين جامعه، اقدام به نرمال و استانداردسازي جامعه شد و با استفاده از روشهاي آماري تک متغيره و غربال P.N و نيز روش هاي آماري چند متغيره فاکتور آناليز و رگرسيون داده ها مورد پردازش قرار گرفته و نقشه هاي مربوط به ناهنجاري هاي ژئوشيميايي منطقه تهيه گرديد. بر اين اساس مناطق اميد بخش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت انجام اکتشافات مقدماتي معرفي شدند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی