برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر سطوح مختلف کود نيتروژن بر عملکرد دانه گياه دارويي هميشه بهار (.Calandula officinalis L) در شرايط تنش کم آبي با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طاهرخاني توفيق*,رحماني نويد,دانشيان جهانفر,شيراني راد اميرحسين
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر تنش کم آبي و کاربرد نيتروژن بر عملکرد دانه گياه هميشه بهار در سال زراعي 1385 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان به صورت آزمايش کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار انجام گرديد. تيمارها شامل تنش کم آبي در سه سطح (آبياري پس از 80، 40 و 120 ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاسA ) و نيتروژن در چهار سطح (60، 30، 0 و 90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص) بودند. ارزيابي سطوح مختلف مصرف نيتروژن با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي نشان داد که مصرف 90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص در تنش ملايم و شديد داراي بالاترين عملکرد است. نتايج باي پلات نيز مصرف 90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن را مناسب ترين سطح انتخاب نمود. همچنين همبستگي بين شاخص ها و عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش نشان داد که در تنش ملايم شاخص هاي MP ,STI ,GMP و Harm و در تنش شديد شاخص هاي MP و Harm به عنوان مناسب ترين شاخص جهت انتخاب سطوح مي باشند. نتايج تجزيه واريانس نيز نشان داد که اثر تنش کم آبي و نيتروژن بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معني دار است. به طوري که بيشترين عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص برداشت از سطح 40 ميلي متر تبخير بدست آمد. همچنين بيشترين عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نيز از مصرف 90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن حاصل شد.

 
کلید واژه: هميشه بهار، تنش کم آبي، نيتروژن، شاخص هاي تحمل و عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 99  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی