نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش تنظیم کننده های گیاهی بر میزان شاخه زایی و تولید پودوفیلوتوکسین در کشت گیاهچه Linum album

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فخاري صفيه*,شريفي مظفر,بهمنش مهرداد
 
 *گروه علوم گياهي، دانشکده علوم زيستي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه Linum album متعلق به خانواده Linaceae و انحصاري ايران مي باشد. اين گياه به دليل داشتن ترکيبات ليگناني بويژه پودوفيلوتوکسين، که داراي ارزش دارويي در درمان سرطان مي باشد در زمره گياهان دارويي قرار گرفته است. پودوفيلوتوکسين در ميان ليگنانها به اين علت که براي توليد سه ماده ضد سرطان مهم etoposide،  teniposideو etophose به کار مي رود مورد توجه است و بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. يکي از روشهايي که امروزه بيش از هر موضوع ديگر در زمينه بررسي متابوليت هاي گياهي مورد توجه قرار دارد روش کشت اندام، بافت و سلول گياهي است. با توجه به اينکه تنظيم کننده هاي گياهي که در انباشته شدن متابوليت هاي ثانويه نقش دارند و نسبت غلظت فيتوهورمونهاي درون زا به برون زا بر فيزيولوژي سلولها اثر دارد که منجر به بيان متابوليتهاي جديد و افزايش سطح برخي از متابوليت ها مي شود در اين پژوهش اثر هورمونهاي گياهي با غلظتهاي مختلف بصورت جداگانه و ترکيبي مورد استفاده قرار گرفتند. اثر کينتين در غلظتهاي (0، 0.2 و 0.4 ميلي گرم بر ليتر)، نفتالن استيک اسيد در غلظتهاي (0، 0.4 و 1 ميلي گرم بر ليتر) و ترکيب اين هورمونها بر شاخه افزايي و توليد پودوفيلوتوکسين در کشت گياهچه Linum album بررسي شد. نتايج نشان داد در کشت شاخه مقدار کينتين نقش مهمي بر توليد پودوفيلوتوکسين داشته است و ميزان پودوفيلوتوکسين در اين تيمار به 1.2 ميلي گرم بر گرم وزن خشک رسيد که 2 برابر گياهان شاهد بود و در تيمارهاي داراي اکسين ميزان پودوفيلوتوکسين کاهش يافت. شاخه زايي در محيط MS پايه نسبت به محيط کشت داراي هورمون افزايش نشان داد.

 
کلید واژه: فيتوهورمونها، پودوفيلوتوکسين، Linum album
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 39  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی