برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سطوح متفاوت تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف برکال زایی واندام زایی گل راعی در شرایط این ویترو

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شرفي ابراهيم,فتوكيان محمدحسين,خيام نكويي سيدمجتبي,داوودي داريوش,حسنلو طاهره
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گل راعي يک گياه دارويي مهم است که مواد موثر آن يعني هايپرسين و هايپرفورين داراي خواص مهمي مانند خاصيت ضد افسردگي، ضد ويروسي و ضد باکتري مي باشد و در صنايع دارويي کاربرد فراواني دارند. در اين تحقيق اثر سطوح مختلف تنظيم کننده هاي رشد و نوع ريز نمونه بر کالوس زايي و اندام زايي گل راعي و در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح پايه کاملا تصادفي با 5 تکرار و 5 نمونه مورد بررسي قرار گرفت. ريز نمونه هاي مورد استفاده شامل ريشه، ساقه و برگ است که از گياهچه هاي استريل تهيه شده و بر روي محيط MS حاوي هورمون هاي (صفر، 0.5، 2، 1 ميلي گرم بر ليتر) و BAP (0، 0.4، 0.8 ميلي گرم بر ليتر) قرار گرفت. نمونه هاي کشت شده در تاريکي در دماي 23 در جه سانتي گراد نگهداري شدند. پس از گذشت 28 روز اثر متقابل بين نوع ريز نمونه و سطوح هورمون ها مورد بررسي قرار گرفت. بين سطوح تيمار هاي IAA، BAP و همچنين اثر متقابل دو فاکتور تفاوت معني دار در سطح 1 درصد از نظر اندازه کالوس، تعداد شاخه و تعداد ريشه مشاهده شد. بيشترين تعداد شاخه تشکيل شده از ريزنمونه ريشه در تيمار 1ميلي گرم بر ليتر IAA، بيشترين مقدار کالوس در تيمار 1ميلي گرم بر ليتر IAA و 0.8 ميلي گرم بر ليتر BAP و همچنين بيشترين تعداد ريشه به وجود آمده در تيمار 2 ميلي گرم ب رليتر IAA ديده شد. بيشترين تعداد شاخه تشکيل شده از ريز نمونه ساقه در تيمار 0.8 ميلي گرم بر ليترBAP ٬ بيشترين مقدار کالوس در تيمار 2 ميلي گرم بر ليتر IAA و 0.4 ميلي گرم بر ليتر BAP و همچنين بيشترين تعداد ريشه تشکيل شده در تيمار 0.4 ميلي گرم بر ليتر BAP مشاهده شد. بيشترين تعداد شاخه تشکيل شده ريز نمونه برگ در تيمار 0.5 ميلي گرم بر ليتر IAA و 0.8 گرم بر ليتر BAP٬ بيشترين مقدار کالوس در تيمار 2 ميلي گرم بر ليتر IAA و 0.4 ميلي گرم بر ليتر BAP و بيشترين تعداد ريشه در تيمار 2 ميلي گرم بر ليتر IAA رويت شد.

 
کلید واژه: گل راعي، تنظيم کننده هاي رشد، کال زايي، اندام زايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی