برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر سطوح مختلف تانن کبراکو، بر تعداد تخم های دفعی نماتودهای گوارشی در گوسفندان توده مغانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صدقيان محمد*,چايچي سمساري مجيد,ماهري سيس ناصر,عشرتخواه بهراد,حسن پور شاهين
 
 *دانشکده‌ کشاورزي و دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شبستر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به پرورش استوار بر چراي مرتعي نشخوارکنندگان و بويژه گوسفندان در ايران، آلودگي به نماتودهاي گوارشي که مسبب خسارات اقتصادي فراواني در اين بخش مي باشند، شايع است. با توجه به پديد آمدن مقاومت هاي دارويي و تمايل جامعه به مصرف محصولات موسوم به غذاهاي سبز، توجه به داروهاي با منشاء گياهان که داراي اثربخشي مطلوب و در عين حال بدون باقيمانده هاي دارويي در محصولات دامي هستند، ضروري مي باشد. تانن مستخرج از درختان شينوپسيس (موسوم به تانن کبراکو)، که در ايران عمدتا در صنايع چرم مورد استفاده است، از نوع متراکم بوده و با قابليت اتصال به انواع مولکول هاي زيستي، از گذشته هاي دور بعنوان داروي ضدکرم در دامپزشکي سنتي کشورهاي لاتين مطرح بوده است. بمنظور بررسي اثرات اين تانن بر نماتودهاي گوارشي گوسفندان، تعداد 20 راس ميش غيرآبستن توده مغاني 7- 12 ماهه داراي آلودگي مختلط به نماتودهاي گوارشي انتخاب و سپس به 4 گروه 5 راسي تقسيم شدند. به حيوانات گروه شاهد آب به عنوان دارونما داده شد و به تيمارهاي 1، 2 و 3 به ترتيب 1، 1.5 و 2 گرم بر کيلوگرم وزن بدن، تانن کبراکو در يک نوبت به روش درنچينگ خورانيده شد. نمونه هاي مدفوع در زمان هاي 6، 12، 24 و 48 ساعت پس از تجويز تانن، اخذ شده و به روش مک ماستر، تعداد تخم هاي دفعي نماتودها شمارش گرديد.نتايج، نشانگر وجود اختلاف آماري معني دار مابين تيمارهاي مختلف در طول زمان مورد مطالعه بود. بنحوي که تاثيرمعني دار تيمارهاي 2 و 3 با گذشت 12 ساعت شروع و تا 48 ساعت به حداکثر مي رسد در حاليکه تيمار 1 داراي تاثير معني داري بر تعداد تخم هاي دفعي نماتودها نبود. بر اساس يافته هاي اين مطالعه و با توجه به عدم رويت آثار سمي بر حيوان، استفاده از اين تانن بعنوان داروي ضدنماتودهاي گوارشي گوسفندان و جهت پيشگيري ياکاستن از بار آلودگي مراتع به لاروهاي اين انگل ها، مورد توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: تانن متراکم، تانن کبراکو، نماتود هاي دستگاه گوارشي، تعداد تخم دفعي، گوسفند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی