نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر اسموپرایمینگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه (Hyoscyamus niger)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شافع مصطفي*,بهداني محمدعلي,جامي الاحمدي مجيد
 
 *دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بنگ دانه گياهي دارويي است که به دليل دارا بودن بذور ريز، غير يکنواختي جوانه زني و رشد بطئي اوليه داراي مشکل جوانه زني و استقرار در مراحل اوليه رشد مي باشد. پرايمينگ بذر يکي از تکنيک هاي بهبود جوانه زني است که مي تواند باعث افزايش جوانه زني و استقرار گياهچه در شرايط تنش و بدون تنش شود. به منظور بررسي تاثير اسموپرايمينگ بر بهبود جوانه زني بنگ دانه آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند اجرا گرديد. بذور به مدت 72 ساعت و در پتانسيل اسمزي -1.5 مگاپاسکال با نمک هاي کلريد سديم (NaCl)، کلريد کلسيم (CaCl2)، نيترات پتاسيم (KNO3)، فسفات دي هيدروژن پتاسيم (KH2PO4) و پلي اتيلن گلايکول (PEG) پرايم شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تيمارهاي پرايمينگ بر صفت درصد جوانه زني معني دار نبود، اما بر صفات سرعت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني و بنيه بذر در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين تيمارهاي پرايمينگ نشان داد که بيشترين سرعت جوانه زني و کمترين متوسط زمان جوانه زني در بذور تيمار شده با نيترات پتاسيم و بيشترين بنيه بذر در بذور تيمار شده با فسفات دي هيدروژن پتاسيم بود. بنابراين مي توان از اين تيمارها جهت استقرار سريع تر گياهچه در شرايط مزرعه اي بهره گرفت.

 
کلید واژه: پتانسيل اسمزي، نيترات پتاسيم، بنيه بذر، پرايمينگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی