نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مولفه های جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تنش خشکی با استفاده از روابط درون یابی خطی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صبوري حسين*,تولي رقيه,ملاشاهي مهدي,جعفرزاده رزمي محمدرضا,صبوري عاطفه
 
 *گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اسفرزه (Plantago ovata) به عنوان يکي از باارزش ترين گياهان دارويي در صنعت داروسازي به شمار مي رود. در تحقيق حاضر با توجه اهميت جوانه زني در دوره رشدي اين گياه، مولفه هاي موثر در اين مرحله از رشد گياه تحت تنش خشکي مورد بررسي قرار گرفت. در اين آزمايش که در شرايط کنترل شده اتاقک رشد به انجام رسيد از مانيتول به عنوان عامل تنش خشکي در 11 سطح پتانسيل اسمزي (از صفر تا 25 بار با فاصله سطوح 2.5 بار) استفاده شد و در قالب طرح کاملا تصادفي در دو تکرار مورد بررسي قرار گرفت. صفات مهم در مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه اي شامل طول ريشه چه و طول ساقه چه اندازه گيري شد. همچنين زمان شروع تا حداکثر جوانه زني، حداکثر جوانه زني، يکنواختي جوانه زني و سرعت جوانه زني با استفاده از روابط درون يابي رگرسيون خطي برآورد گرديد. نتايج نشان داد اختلاف بين پتانسيل هاي اسمزي مورد بررسي براي طول ريشه چه، طول ساقه چه، زمان شروع تا حداکثر جوانه زني، حداکثر جوانه زني، يکنواختي جوانه زني و سرعت جوانه زني در سطح احتمال يک درصد معني دار مي باشند به طوري که با افزايش ميزان تنش خشکي طول ريشه چه، طول ساقه چه، حداکثر جوانه زني و سرعت جوانه زني کاهش و در مقابل زمان شروع تا حداکثر جوانه زني و يکنواختي جوانه زني افزايش پيدا کرد. بالاترين ميزان يکنواختي جوانه زني در پتانسيل 25 و سپس 22.5 بار بود. اختلاف بين شاهد با پتانسيل 2.5 بار براي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، حداکثر جوانه زني، طول ريشه چه معني دار نبود، در حاليکه براي ساير صفات بين شاهد و اين سطح از پتانسيل اسمزي معني دار بود.

 
کلید واژه: اسفرزه، جوانه زني، تنش خشکي، درون يابي خطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی