برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تيمارهاي حرارتي و شيميايي بر رفع خواب و جوانه زني بذر گياه سوخوار سورنجان تحت شرايط کشت درون شيشه اي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عليرضايي مرتضي*,آرويي حسين,رضازاده شمسعلي,شور محمود,كياني مهناز,سلاح ورزي يحيي,وحدتي نويد
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سورنجان گياهي دارويي از جنس کلشيکوم و از خانواده کلشيکاسه مي باشد که تاکنون وجود نزديک به 15 گونه آن در ايران گزارش شده است. جزء اصلي ماده موثره اين گياه کلشيسين مي باشد که به علت ساختار پيچيده اي که دارد هنوز از منابع طبيعي گياهي بدست مي آيد. ازدياد اين گياه توسط کورم خيلي کند بوده و هر کورم مادري فقط يک کورم جديد (بندرت دو کورم) توليد مي کند، از طرفي بذرها داراي خواب بوده و جوانه زني کندي دارند و از زمان کشت بذر تا جوانه زني بيشتر از يک سال طول ميکشد. تحقيق حاضر به منظور پيدا کردن روشي موثر به منظور بهبود و تسريع جوانه زني بذر گياه سوخوار Bioss Colchicum kotschyi، در آزمايشي با 24 تيمار و 4 تکرار انجام شد. بذرها بلافاصله پس از برداشت به دو توده تقسيم شدند و پيش تيمار حرارتي (توده اي بدون پيش تيمار و توده ديگر پيش تيمار گرمايي مرطوب) انجام شد. پس از تيمار حرارتي و به منظور اعمال تيمار شيميايي هر دو توده بذري با اسيد سولفوريک در دو سطح (0 و 50%) تيمار شدند. سپس بذرها توسط غلظتهاي مختلف GA3 (0، 250،  500و 1000 ppm) و نيترات پتاسيم (0، 1 و 2%) تيمار و به منظور جوانه زني در پتري ديش هاي حاوي آگار 1% کشت شده و در تاريکي قرار داده شدند. نتايج نشان داد پيش تيمار گرماي مرطوب همراه با تيمار شيميايي GA3، باعث کوتاه شدن خواب بذر و افزايش درصد جوانه زني تا 70 درصد مي شود و افزايش درصد جوانه زني متناسب با افزايش غلظت GA3 بود. در بذرهايي که تيمار حرارتي نشده بودند يا بذرهايي که با اسيد سولفوريک و نيترات پتاسيم تيمار شده بودند، جوانه زني مشاهده نشد.

 
کلید واژه: سورنجان، پيش تيمار حرارتي، جوانه زني بذر، تيمار شيميايي، کشت درون شيشه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 106  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی