برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تنش کم آبی و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد دانه گیاه دارویی سیاهدانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني فرد عباس*,ناصري رحيم,ميرزايي امير
 
 *دانشگاه پيام نور استان ايلام
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور اثر تنش خشكي و كود فسفر بر عملكرد دانه گياه دارويي سياهدانه آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه مرکز آموزش فني حرفه اي ايلام در سال 1387 اجرا گرديد. تنش خشكي (80، 120 و 140 ميلي متر تبخير ار تشتك تبخير كلاسA ) به عنوان عامل اصلي و كود فسفر (عدم مصرف، 60 و 100 كيلوگرم در هكتار) به عنوان عامل فرعي انتخاب شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشاندهنده اختلاف معني دار صفات عملكرد دانه، تعداد فوليكول در بوته، تعداد دانه در فوليكول، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت تحت تنش خشكي مي باشد. با توجه به جدول مقايسه ساده داده ها بيشترين عملكرد دانه، تعداد فوليكول در بوته، تعداد دانه در فوليكول، عملكرد بيولوژيك در تيمار 80 ميلي متر تبخير ار تشتك تبخير و كمترين اين صفات در تيمار 140 ميلي متر تبخير ار تشتك تبخير به دست آمد. كود فسفر نيز بر عملكرد دانه، تعداد فوليكول در بوته، تعداد دانه در فوليكول، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت معني دار گرديد. با توجه به جدول مقايسه ساده داده ها بيشترين عملكرد دانه، تعداد فوليكول در بوته، تعداد دانه در فوليكول و شاخص برداشت در تيمار 100 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. اثر برهمكنش تنش خشكي × كود فسفر بر صفات عملكرد دانه، تعداد فوليكول در بوته، تعداد دانه در فوليكول، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك معني دار گرديد. بيشترين عملكرد دانه از برهمكنش 80 ميلي متر تبخير از تشتك تبخير و 100 كيلوگرم در هكتار كود شيميايي فسفر حاصل گرديد.

 
کلید واژه: تنش خشكي، فسفر، سياهدانه، عملكرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی