برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و درصد اسانس زیره سبز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني فرد عباس*,ناصري رحيم,ميرزايي امير
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زيره سبز به عنوان يک گياه داروئي مهم در ايران و جهان شناخته شده است و نظر به اهميت اين گياه به لحاظ داروئي، مستلزم افزايش سطح زير کشت آن و حل نمودن مسائل مربوط به آن مي باشيم. از طرفي سطحي معادل 15 ميليون هکتار از اراضي کشور مشکل شوري خاک دارند. امکان کشت گياهان دارويي در اين نوع اراضي قابل تامل است. به منظور بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات فيزولوژيکي و درصد اسانس زيره سبز يک آزمايش گلداني در 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در دانشگاه پيام نور ايلام در سال 1386 به اجرا درآمد. در اين طرح تيمارهاي شوري شامل نمک کلريد سديم با غلضت هاي صفر (شاهد)، 50، 100 و 150 ميلي مول بود. نتايج آزمايش نشان داد که که با افزايش سطوح شوري روند تغييرات وزن خشک (TDM)، سرعت رشد محصول (CGR) و شاخص سطح برگ (LAI) به طور معني داري کاهش مي يابد. در تيمار شاهد بيشترين وزن خشک (TDM)، سرعت رشد محصول (CGR) و شاخص سطح برگ (LAI) و در تيمار 150 ميلي مول کمترين مقدار بود. در عين حال درصد اسانس زيره سبز تحت تاثير سطوح مختلف تنش شوري قرار نگرفت بنابراين مي توان اظهار داشت که تنش شوري اثرگذاري بيشتري بر خصوصيات فيزيولوژيکي رشد نسبت به صفت کيفي اسانس زيره سبز دارد.

 
کلید واژه: زيره سبز، شوري، صفات فيزيولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی