برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر شدت نور طبيعي بر ميزان تيمول و کارواکرول گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris) در مرحله گلدهي کامل

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليمي اعظم*,كميلي زاده حسين‌,برارپور زهرا,كمالي نژاد محمد,احمدي سعيد
 
 *گروه فيزيولوژي گياهي، دانشکده علوم، دانشگاه تربيت معلم تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بيوسنتز اسانس، کميت و کيفيت آن در گياهان دارويي تحت تاثير عوامل محيطي مختلف (اقليمي و ادافيک) نظير شدت نور، دما، رطوبت، PH خاک و فاکتورهاي کشاورزي مثل فاصله کاشت و زمان برداشت قرار دارد. لذا بررسي و مطالعه اتر اين فاکتورها جهت توليد بيشتر، ضروري است. گياه دارويي آويشن باغي (Thymus vulgaris) با داشتن اسانس فراوان و مفيد در صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. تيمول و کارواکرول از اجزاي مهم در اسانس اين گياه هستند و اهميت دارويي اسانس گياه آويشن عمدتا به آنها مر بوط مي باشد و به تنهايي نيز کاربردهاي فراواني در صنايع دارويي و بهداشتي دارند. هدف از اين پژوهش مطالعه اين اجزائ تحت شرايط نوري متفاوت است. از اينرو در يک فتوپريود ثابت، اثر شدت هاي مختلف نور مرئي خورشيد بر اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris) سه ساله، در مرحله گلدهي کامل مورد بررسي قرار گرفت. در طي چند روز برداشتهاي فراوان در ساعات مختلف روز انجام شده و در همان زمان برداشت، استخراج اسانس، با دستگاه کلونجر به روش تقطير آبي صورت گرفته و مقدار اسانس اندازه گيري شد. در هر مرحله شدت نور خورشيد با استفاده از دستگاه نورسنج ثبت گرديد. اسانس بدست آمده در هر مرحله برداشت، در شدت نور خاص با استفاده از GC کروماتوگرافي گرديد. اجزاي کامل اسانس با کمک GC-Mass شناسايي و مقدار تيمول و کارواکرول، نيز با استفاده از استاندارد اين ترکيبات و دستگاه GC اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده نشان ميدهد که بيشترين حجم اسانس در اين گياه به ترتيب در شدت نورهاي 1193 لوکس و 600 لوکس مي باشد. همچنين در ميانگين شدت نور 86133 لوکس بيشترين مقدار تيمول و بيشترين ميزان کارواکرول در ميانگين شدت نور 1193 لوکس بدست آمد. اين نتايج حاکي از آن است که حجم اسانس با مقدار کارواکرول در يک شدت نور همبستگي مثبت دارند و تيمول صرفا در شدتهاي بالاي نور توليد بهينه دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 240  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی