برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر شوری آب آبیاری روی محتوای پرولین و قندهای محلول کل گیاه دارویی گل گاوزبان (.Echium amoenum Fisch. & Mey)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رمضاني الهام*,قاجارسپانلو مهدي,نقدي بادي حسنعلي
 
 *دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گل گاوزبان (Echium amoenum) گياهي دوساله يا پايا و متعلق به تيره Boraginaceae است. اين گونه يکي از گياهان دارويي ارزشمند است که به صورت خودرو در مناطق شمالي کشور و استان قزوين پراکنش دارد. از آنجا که شوري با تاثير بر پتانسيل اسمزي محلول خاک و جذب و انباشتگي يون هاي معدني، بسياري از فرآيندهاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گياه را تحت تاثير خود قرار مي دهد. به منظور ارزيابي تاثير شوري آب آبياري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه دارويي گل گاوزبان Echium amoenum، آزمايشي در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با چهار تکرار اجرا گرديد. در اين آزمايش اثر سطوح مختلف شوري شامل شاهد يا غيرشور و سطوح شوري 3، 6، 9 و 12 دسي زيمنس بر متر ناشي از آب شور طبيعي بر ميزان پرولين و قندهاي محلول کل برگ در مرحله رشد رويشي در شرايط گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفت. غلظت پرولين و قندهاي محلول کل برگ با افزايش شوري به طور معني داري در مقايسه با شاهد افزايش يافت. با افزايش شوري ميزان پرولين برگ حدود 3 برابر نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. همچنين افزايش شوري از تيمار شاهد تا تيمار شوري 12 دسي زيمنس بر متر موجب افزايش 99.34 درصدي تجمع قندهاي محلول کل برگ گرديد. به طور کلي نتايج نشان داد اين گياه از طريق تنظيم اسمزي شوري را تحمل کرده و اين مکانيسم در بقاي گياه در شرايط شور نقش داشته است.

 
کلید واژه: Echium amoenum، تنش شوري، پرولين، قندهاي محلول کل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 93  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی