نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تنوع در برخی صفات زراعی ژنوتیپ های شوید (.Anethum graveolens L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلامتي مريم السادات*
 
 *دانشگاه پيام نور اردستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين تحقيق به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات مورفولوژيک در 9 ژنوتيپ شويد (Anethum graveolens L.) در قالب يک طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام گرفت. صفات مورفولوژي شامل عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، تعداد انشعابهاي ساقه، وزن چتر، ارتفاع بوته و شاخص برداشت بود. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اختلاف ژنوتيپ هاي مورد مطالعه براي کليه صفات به جز شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد معني دار بود. ضرايب تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي براي اکثر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسي دارد. دامنه تغييرات عملکرد دانه در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي از 63.25 گرم در ژنوتيپ شيراز تا 112.32 گرم در ژنوتيپ اصفهان متغير بود. برآورد ضرايب همبستگي بين صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با صفات عملکرد بيولوژيک، تعداد دانه در چتر، ارتفاع بوته، تعداد انشعابهاي ساقه و شاخص برداشت همبستگي مثبت و بالايي دارد. بر اساس تجزيه خوشه اي 9 ژنوتيپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. بنابراين مي توان از طريق تلاقي بين ژنوتيپ هاي برتر خوشه هاي مختلف و آزمون نتاج آن ها از طريق برنامه هاي به نژادي و انتخاب نسبت به توليد ارقام با خصوصيات زراعي مطلوب اقدام نمود.

 
کلید واژه: تجزيه کلاستر، تنوع ژنتيکي، شويد و ضريب همبستگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی