برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر میزان تغییرات کمی پراکسیداز در ریشه ارقام زیتون

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سعيدي زاده آيت اله*,نياستي فهيمه
 
 *گروه گياهپزشكي، دانشکده علوم كشاورزي، دانشگاه شاهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين آزمايش نهال هاي يکساله زيتون رقم زرد، روغني، كرونيكي و مانزانيلا در بستري از خاک لومي شني استريل به ميزان 2000 گرم کشت شدند. آزمايش به صورت فاکتوريل بر اساس طرح کاملا تصادفي در پنج تکرار و با 32 تيمار شامل شاهد، نماتد به تنهايي، قارچ به تنهايي و قارچ + نماتد انجام گرفت. ميزان مايه تلقيح نماتد Meloidogyne javanica با سه جمعيت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 20000 Verticillium dahliae عدد ميکرواسکلروت براي هر گلدان (2000 گرم خاک شني لومي) روي چهار رقم از زيتون انجام گرفت. ميزان فعاليت كمي پراكسيداز محلول با استفاده از گوئيكول، به عنوان پيش ماده، بر حسب تغيير جذب مخلوط واكنش در 470 نانومتر در دقيقه در ميلي گرم پروتئين، در مراحل زماني يک، 10، 20 و 30 روز پس از مايه زني، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه فعاليت آنزيم پراكسيداز محلول و پراكسيداز باند شده با ديواره سلولي در ارقام مورد آزمايش، در تيمارهايي که فقط قارچ دريافت کرده اند تا 30 روز پس از مايه زني سير صعودي داشته است. فعاليت اين آنزيم ها در تيمارهاي داراي نماتد در رقم کرونيکي تا 20 روز پس از مايه زني افزايش و پس از آن كاهش معني داري را نشان داده است (p£0.05). نتايج حاكي از آن است كه نماتد قادر است فعاليت آنزيم پراكسيداز را در روزهاي نخستين پس از مايه زني افزايش و بعد از آن کاهش دهد (p£0.05).

 
کلید واژه: پراكسيداز، نماتد ريشه گرهي، پژمردگي ورتيسيليومي، ارقام زيتون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی