برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع ژنتيکي برخي جمعيت هاي گياه سياه دانه Nigella sativa در غرب کشور با استفاده از نشانگر RAPD

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رفيع پور حميد*,رمضان زاده باغميشه علي,اسكندري صامت عليرضا
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينای همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سياه دانه با نام علمي Nigella sativa از راسته گل هاي ساعت (Ranunculales) و تيره آلالگان (Ranunculaceae) گياهي يک ساله و گلدار و بومي جنوب غربي آسيا است. دانه اش داراي اثر قاعده آور، ضد کرم، ضد باکتري، مسهل و زيادکننده ترشحات شير است و براي افزايش نيروي ايمني جان و تن سودمند است. در اين مطالعه تنوع ژنتيکي 16 توده مختلف سياهدانه جمع آوري شده از نقاط مختلف غرب کشور با استفاده از نشانگر مولکولي RAPD بررسي شد. به اين منظور DNA ژنومي از برگ هاي جوان استخراج و کميت و کيفيت آنها با استفاده از اسپکتروفتومتري و الکتروفورز ژل آگارز تعيين شد و پس از رقيق کردن در واکنش PCR استفاده گرديد. و واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) با استفاده از 14 آغازگر RAPD بر روي DNA ژنومي توده هاي مورد مطالعه انجام شد. نوارهاي باندي بر اساس وجود (1) يا عدم وجود باند (0) کدگذاري و با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc تجزيه داده ها انجام شد. با استفاده از ضريب تشابه جاکارد ماتريس تشابه توده ها محاسبه شد و بر اساس آن تجزيه خوشه اي به روش UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسيم گرديد. در دندروگرام حاصل، توده هاي مورد مطالعه در 6 گروه اصلي طبقه بندي شدند. بيشترين شباهت ميان توده هاي کوهرنگ و مرغملک مشاهده شد و به طور کلي نتايج اين مطالعه وجود تنوع ژنتيکي بالايي را در بين توده هاي مورد بررسي نشان دادکه بيانگر زمينه ژنتيکي منحصر به فرد آنهاست. دانش بدست آمده از تنوع ژنتيکي بالاي مشاهده شده اطلاعات مهمي را در زمينه مديريت ذخاير ژنتيکي در ارتباط با برنامه هاي بعدي اهلي سازي و اصلاح فراهم مي آورد. همچنين نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که RAPD روش مناسبي براي انگشت نگاري و ارزيابي تنوع ژنتيکي در ميان توده هاي سياه دانه مي باشد.

 
کلید واژه: سياه دانه، RAPD ،PCR، تنوع ژنتيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 95  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی