برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر برهم کنش اکسین و عنصر مس بر رشد ریشه و جوانه زعفران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضواني نسيم*,سروش زاده علي
 
 *تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ايرانيان از ديرباز زعفران را بعنوان چاشني و گياه دارويي مورد استفاده قرار مي داده اند. از جمله خواص مهم دارويي اين گياه مي توان به خاصيت هاي ضد سرطاني، ضد تومور، ضد افسردگي و درمان پروستات اشاره کرد. هدف از اين تحقيق، تاثير برهم کنش اکسين و عنصر مس بر رشد ريشه و جوانه زعفران مي باشد. اين آزمايش به مدت دو ماه و با استفاده از روش کشت آبکشت در قالب طرح فاکتوريل و در سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل اکسين (NAA) در سه سطح (صفر، 1 و 2 گرم در ليتر) و عنصر مس (cuso4) در چهار سطح (صفر، 0.02، 0.1 و 0.2 ميلي گرم در ليتر) بودند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که غلظت صفر و 0.2 مس در تمامي تيمارها، صفاتي همچون تعداد ريشه، طول ريشه، وزن تر و خشک ريشه را کاهش دادند. اکسين با غلظت 2 گرم در ليتر در همه سطوح مس موجب کاهش معني دار اين صفات نسبت به شاهد گرديد. برهم کنش اکسين با غلظت 1 و مس با غلظت 0.1 بهترين تيماري بود که تعداد ريشه را بطور معني داري افزايش داد. اما هيچ کدام از تيمارهاي اکسين 1 روي طول ريشه تاثيري نداشتند. تيمار اکسين 1 و مس 0.02 و همچنين تيمار اکسين 1 و مس 0.1 وزن تر و خشک ريشه را افزايش دادند. طول جوانه اصلي و وزن تر و خشک آن تحت تاثير هيچ کدام از تيمارها قرار نگرفت. تعداد جوانه در غلظت هاي اکسين 1 و 2 در تمام سطوح مس در سطح اطمينان 99 درصد کاهش يافت. کاهش تعداد جوانه مي تواند سبب افزايش کورم هاي دختري شود.

 
کلید واژه: زعفران، اکسين، مس، آبکشت، کورم هاي دختري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی