نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (.Crocus Sativus L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضواني مقدم پرويز*,خرم دل سرور,امين غفوري افسانه
 
 *دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف کمپوست قارچ بر خصوصيات رويشي و عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus)، آزمايشي در سال 89-1388 در فضاي باز گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. آزمايش به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي اين آزمايش شامل سه سطح کمپوست قارچ (0، 60، 120 تن در هکتار) بود. نتايج آزمايش نشان داد که اثر کمپوست قارچ بر وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، تعداد، قطر و وزن بنه دختري، تعداد و وزن تر گل و وزن کلاله زعفران معني دار (p£0.05) بود. بيشترين و کمترين قطر و تعداد بنه زعفران به ترتيب در مقدار 60 و صفر تن در هکتار با 0.79، 0.42 سانتيمتر و 10.2 و 33.0 بنه در مترمربع مشاهده شد. همچنين بيشترين عملکرد کلاله زعفران در مقدار 60 تن کمپوست در هکتار با 0.98 کيلوگرم در هکتار و کمترين ميزان آن در تيمار شاهد به 0.39 کيلوگرم در هکتار مشاهده شد. بطور کلي، چنين بنظر مي رسد که استفاده بهينه از مقادير مناسب نهاده هاي آلي براي اين گياه نقدينه به عنوان راهکاري مناسب در راستاي اهداف توليد زعفران در کشاورزي پايدار مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: قطر بنه، زعفران، کود آلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 202  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی