برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضواني مقدم پرويز*,محمدآبادي علي اصغر,فلاحي جبار
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زعفران در کشاورزي ايران داراي قدمت طولاني بوده و امروزه نيز بيشترين سطح زير کشت و عملکرد آن مربوط به کشور ماست. لذا انجام مطالعات در زمينه بهبود مديريت زراعي اين محصول مي تواند نقش مهمي در توسعه اين محصول بومي ايران داشته باشد. در اين راستا آزمايشي دو ساله در سال هاي 89-1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، به صورت آزمايش فاکتوريل بر مبناي طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از: فاصله کاشت (فواصل کاشت 5*20، 10*20، 15*20 و 20*20 سانتيمتر) و زمان اولين آبياري (انجام آبياري در ابتداي شهريور ماه، ابتداي مهر ماه و ابتداي آبان ماه). نتايج نشان داد که تنها فاکتور الگوي کاشت بر وضعيت رشدي بنه ها اثرگذار بود و اثر زمان آبياري و نيز اثرات متقابل روش کاشت در زمان آبياري معني دار نبود. الگوي کاشت 20*10 سانتيمتر که داراي بيشترين عملکرد خشک کلاله بود (12 کيلوگرم در هکتار)، از حيث تعداد بنه خواهري و مادري و نيز تعداد کل جوانه ها داراي کمترين مقدار در بين الگوهاي کاشت بود، ولي در عين حال از بيشترين مقدار قطر (1.5 سانتيمتر) و وزن (2.9 گرم) متوسط بنه و نيز نسبت وزني بنه به فلس برخوردار بود و از حيث متوسط تعداد جوانه در بنه نيز وضعيت مطلوبي را دارا بود. از اين رو به نظر مي رسد نقش اندازه و وزن بنه در تعيين عملکرد نهايي بيشتر از تعداد بنه باشد. بنابراين جهت بهبود عملکرد زعفران به جاي تمرکز روي افزايش تعداد بنه هاي کشت شده در واحد سطح، بهتر است روي بهبود صفات مربوط به تک بنه تمرکز گردد و روش هاي زراعي و اصلاحي توليد بنه هاي درشت تر و داراي ذخيره غذايي بيشتر، مورد توجه تحقيقات آتي قرار گيرد. همچنين در تمامي فواصل کاشت بيشترين توزيع فراواني بنه ها در وزن کمتر از سه گرم و قطر کمتر از دو سانتيمتر قرار داشت و در اين بين تيمار 10*20 سانتيمتر بيشترين مقادير را از نظر تعداد بنه درشت و کمترين تعداد بنه ريز دارا بود.

 
کلید واژه: زعفران، آبياري، فاصله کاشت، بنه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی