برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنش شوری کلرید سدیم و تغذیه سیلیکات سدیم بر میزان کلیسم و منیزیم در سه توده گیاه دارویی رازیانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: روحي وحيد*,رحيمي رسول,محمدخاني عبدالرحمان,صالحي محمدحسن
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين تحقيق در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه شهرکرد بصورت فاکتوريل با سه فاکتور شوري (کلريد سديم)، سيليکون (سيليکات سديم ) و 3 توده رازيانه درقالب طرح پايه کاملا تصادفي در 3 تکرار انجام گرفت. هر تکرار شامل يک گلدان 10 ليتري بود که در آن 3 گياه پرورش داده شد. تيمارهاي مورد آزمايش شامل: کلريد سديم با غلظت 0، 40 و 80 ميلي مولار، سيليات سديم با غلظت هاي 0، 0.5 و 1 ميلي مولار و توده هاي رازيانه همداني، ميبدي و اصفهاني بود. بذور رازيانه ابتدا در محلول قارچکش 0.01 درصد کابتان ضد عفوني و سپس در گلدان هاي حاوي مخلوط خاکي يکسان کشت شدند. سه هفته پس از جوانه زني بذور، تعداد 3 بوته يکنواخت در هر گلدان نگهداري و بقيه حذف گرديدند. آبياري گلدان ها با توجه به نوع تيمار توسط محلول حاوي نمک و سيليکون بسته به فصل سال و نياز آبي گياه هر 3 الي 5 روز يک بار انجام گرفت. ميزان کلسيم و منيزيم اندام هوايي به روش کمپلکسي متري اندازه گيري شد. با توجه به نتايج تجزيه واريانس، اثر تغذيه سيليکات سديم در شرايط بدون تنش شوري از لحاظ آماري معني دار نشان داده نشد. با افزايش سطوح تنش شوري ميزان هر دو عنصر کاهش يافت و در مقايسه با شاهد اختلاف معني داري را در سطح احتمال يک درصد نشان داد. در بين سه توده مورد مطالعه از نظر ميزان کليسم و منيزيم اندام هوايي اختلاف معني داري ديده نشد. با تغذيه سيليکات سديم در شرايط تنش شوري ميزان کلسيم در مقايسه با تيمارهاي بدون سيليکات سديم افزايش يافت ولي تغذيه سليکات سديم بدون تنش شوري اثر معني داري بر ميزان منيزيم نشان نداد. اثر متقابل شوري و سليکات سديم و نيز اثر متقابل شوري در سليکات سديم در توده در سطح احتمال 5 درصد معني دار بود.

 
کلید واژه: تنش شوري، تغذيه سيليکون، کلسيم و منيزيم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی