برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير نيتروژن و تراکم بوته بر رشد، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي (Satureja sahandica Bornm)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضايي نيك حسين*,طاهرخاني علي,دانشيان جهانفر,اكبري نيا احمد
 
 *دانشگاه آزاد، واحد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مطالعه رويشگاهي گونه هاي بومي مرزه مانند مرزه سهندي، حاکي از ميزان اسانس و ترکيب هاي تيمول و کارواکرول بالاي آن است و به علت کاربرد زياد اين ترکيب ها در صنايع غذايي و دارويي، کشت اين گياه حائز اهميت مي باشد. به منظور بررسي تاثير نيتروژن و تراکم بوته بر رشد، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي اين آزمايش به صورت طرح کرت هاي يکبار خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا درآمد. تعدادي پايه مرزه سهندي جمع آوري شده از رويشگاه طبيعي آن در استان قزوين در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد تاکستان در سه سطح کود نيتروژن (صفر، 50 و 100 کيلوگرم در هکتار) و تراکم در سه سطح 8، 10، 12 بوته در مترمربع و در شرايط آبياري 7 روز يکبارکشت شد. ماده خشک، شاخص سطح برگ (LAI)، تجمع ماده خشک (DM)، سرعت رشد محصول(CGR)  و سرعت رشد نسبي (RGR) با نمونه برداري از مزرعه به فواصل يک هفته بر اساس درجه روز رشد اندازه گيري و تعيين گرديد. معادلات نمايي که ضريب تشخيص آن براي تيمارهاي مورد بررسي از 90 تا 95 درصد بود به عنوان بهترين توجيه کننده تغييرات شاخص هاي رشد بر حسب درجه حرارت روز رشد شناخته شد. مجموع درجه روز رشد گياه از شروع رشد رويشي تا 50 درصد گلدهي جهت چين اول تا دوم بترتيب 1997 و 1191 و جهت برداشت بذر 1893 بود. شاخص سطح برگ در مرحله برداشت سرشاخه گلدار در چين اول 0.17 چين دوم 0.19 بود. تجمع ماده خشک تا اواخر گلدهي گياه روند افزايشي و سپس کاهش يافت. سرعت رشد محصول تا شروع مرحله رشد زايشي افزايشي و سپس با پيشرفت رسيدگي روند کاهشي داشت. حداکثر تجمع ماده خشک گياه در زمان برداشت سرشاخه گلدار در چين هاي اول و دوم بترتيب 113.2 و 195.9 گرم در مترمربع و بيشترين اسانس اندازگيري شده در چين هاي اول و دوم 2.3 و 2.2 درصد بود.

 
کلید واژه: مرزه سهندي، اسانس، نيتروژن، فاصله کاشت، تاکستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 96  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی