نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بابونه شیرازی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دهقاني مشكاني محمدرضا*,نقدي بادي حسنعلي,رضازاده شمسعلي,درزي محمدتقي
 
 *پژوهشکده گياهان دارويي، جهاد دانشگاهي، کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

استفاده از کودهاي آلي و زيستي از عوامل اصلي نيل به کشاورزي پايدار محسوب مي شود. از اين رو بر اساس تحقيقات انجام گرفته، جايگزيني تدريجي کودهاي شيميايي بدليل مشکلات زيست محيطي آنها با کودهاي زيستي، امري اجتناب ناپذير مي باشد. همچنين از آنجا که بيشتر مصرف کنندگان گياهان دارويي به کيفيت ترکيبات آنها اهميت مي دهند و در کشاورزي پايدار نيز کيفيت محصول، قابل اعتماد بوده و مد نظر قرار مي گيرد لذا حرکت به سمت سيستم هاي کشاورزي پايدار و توليد گياهان دارويي سالم و با کيفيت ضروري به نظر مي رسد. بابونه (Matricaria recutita L.) نيز يک گياه دارويي بوده که گل هاي آن بوي مطبوعي دارد که ناشي از وجود اسانس است و مهمترين ترکيب متشکله اسانس را کامازولن تشکيل مي دهد. امروزه از اسانس بابونه در صنايع داروسازي براي تهيه داروهاي ضد تورم، ضد نفخ و دل درد و مداواي زخم هاي پوستي استفاده مي شود. به همين منظور در پژوهشي تاثير کودهاي زيستي و شيميايي بر کميت و کيفيت اسانس گياه دارويي بابونه شيرازي در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاددانشگاهي با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي با شش تيمار و سه تکرار در سال زراعي 89- 1388 مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي اين تحقيق عبارتند از A (شاهد يا بدون کاربرد کود) B (کود زيستي نيتروکسين+53 کيلوگرم در هکتار از کود کامل شيميايي)، C (کود زيستي سوپر نيتروپلاس+53 کيلوگرم در هکتار کود کامل شيميايي)، D مخلوط دو کود زيستي سوپر نيتروپلاس و نيتروکسين +35 کيلوگرم در هکتار کود کامل شيميايي)، E کود زيستي بيوسولفور به همراه گوگرد) و F (106 کيلوگرم در هکتار از کود کامل شيميايي). نتايج نشان داد که تيمارهاي کودي تاثيرات معني داري بر ميزان اسانس (p<0.01)، ميزان کامازولن (p<0.01) و ميزان فلاونوئيد کل (p<0.01) داشتند به طوري که مقايسه ميانگين ها بيانگر آن بود که تيمارهاي حاوي کود زيستي برتري قابل ملاحظه ايي نسبت به تيمار شاهد و کود کامل شيميايي دارند. در ميان کودهاي زيستي، در خصوص صفات ميزان کامازولن و ميزان فلاونوئيد کل تفاوت معني داري مشاهده نگرديد ولي بيشترين ميزان اسانس در تيمار کود زيستي بيوسولفور بدست آمد.

 
کلید واژه: بابونه شيرازي، کودشيميايي، کود زيستي، اسانس، کامازولن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی