برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل در گیاه دارویی بابونه شیرازی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دهقاني مشكاني محمدرضا*,نقدي بادي حسنعلي,رضازاده شمسعلي,درزي محمدتقي
 
 *پژوهشکده گياهان دارويي، جهاد دانشگاهي، کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه براي تقليل و حذف مصرف نهاده هاي شيميايي در کشاورزي و کاهش مخاطرات زيست محيطي آنها، نيازمند بکارگيري تکنيک هاي نوين زراعي هستيم. از جمله اين تکنيک ها، استفاده از ميکروارگانيسم هاي مفيد خاکزي تحت عنوان کودهاي زيستي در جهت توليد محصولات کشاورزي سالم به ويژه گياهان دارويي مي باشد. از جمله گياهان دارويي که به طور گسترده در صنايع داروسازي، آرايشي و بهداشتي کاربرد دارد، گياه دارويي بابونه شيرازي يا همان بابونه آلماني (Matricaria recutita L.) مي باشد که گلهاي آن ارزش دارويي دارد و حاوي اسانس است. به همين منظور در پژوهشي تاثير کودهاي زيستي و شيميايي بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل گياه دارويي بابونه شيرازي در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاددانشگاهي با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي با شش تيمار و سه تکرار در سال زراعي 89- 1388 مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي اين تحقيق عبارتند از A (شاهد يا بدون کاربرد کود)، B (کود زيستي نيتروکسين+53 کيلوگرم در هکتار از کود کامل شيميايي)، C (کود زيستي سوپر نيتروپلاس+53 کيلوگرم در هکتار کود کامل شيميايي)، D (مخلوط دو کود زيستي سوپر نيتروپلاس و نيتروکسين +35 کيلوگرم در هکتار کود کامل شيميايي)، E (کود زيستي بيوسولفور به همراه گوگرد) و (106 کيلوگرم در هکتار از کود کامل شيميايي). نتايج نشان داد که تيمارهاي کودي اثرات معني داري بر ارتفاع گياه (p<0.05)، وزن خشک اندام هوايي بوته (p<0.05)، تعداد گل در بوته (P<0.01)، قطر کاپيتول (p<0.01)، عملکرد گل تازه در هکتار (p<0.01) و عملکرد گل خشک در هکتار (p<0.05)، داشت. تيمار شاهد و سپس کود شيميايي کامل داراي کمترين عملکرد گل در مقايسه با کودهاي زيستي بودند. اگرچه کودهاي زيستي بطور معني داري سبب افزايش کليه صفات مورد مطالعه در بابونه شدند ولي بيشترين تعداد کاپيتول در بوته و بيشترين عملکرد گل خشک در تيمار کود زيستي بيوسولفور مشاهده شد. بطور کلي نتايج نشان داد که کاربرد کودهاي زيستي، عملکرد و اجزاء عملکرد گل بابونه شيرازي را افزايش داده و تيمار بيوسولفور بهترين تيمار کودي بوده است.

 
کلید واژه: بابونه شيرازي، کودشيميايي، کود زيستي، عملکرد گل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 117  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی