برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير عصاره گياه سير به عنوان محرک رشد بر رشد و جمعيت ميکروبي روده جوجه هاي گوشتي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضايي مجد شروين*,غلامپوردهكي زهرا,كياكجوري عماد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مطالعه حاضر به منظور سنجش امکان جايگزيني سير با محرک هاي رشد آنتي بيوتيکي رايج استفاده شده در جيره هاي طيور گوشتي انجام شد. به اين منظور تعداد 360 جوجه نژاد کاب به سه گروه درماني با شش تکرار براي هر گروه تقسيم شد. گروه اول از جيره پايه فاقد افزودني، گروه دوم از جيره پايه غني شده با 250 ppm گياه سير و گروه سوم از جيره پايه به انضمام ويرجينيامايسين به ميزان 500 ppm تغذيه شدند. جيره پايه در گروه هاي استارتر، رشد و پاياني بر اساس سويا و ذرت فرموله شده بود. تمام گروه ها دسترسي آزاد به جيره داشتند و تا سن 42 روزگي نگهداري شدند. برنامه نوري 24 ساعته، روشنايي و آب در تمام مدت در دسترس بود. روند وزن گيري پرندگان هر روز کنترل مي شد و مصرف دان و ضريب تبديل در هر هفته اندازه گيري مي شد. در پايان آزمايش تمام پرندگان جهت بررسي فلورميکروبي دستگاه گوارش کشتار شدند. نتايج بدست آمده از اين آزمايش حاکي از بهبود معنادار برخي شاخص ها بود (P<0.05) و افزودن گياه سير به ميزان 250 ppm به جيره ها باعث بهبود وزن گيري و ضريب تبديل گرديد. نتايج کنترل ميکروبي دستگاه گوارش نيز کاهش جمعيت سالمونلا و E.coli را در مقايسه با گروه شاهد نشان داد. نتيجه نهايي اينکه افزودن گياه سير به ميزان 250 ppm به جيره غذايي مرغ هاي گوشتي، توانايي بهبود مثبت وضعيت رشد را در پي خواهد داشت.

 
کلید واژه: سير، فلور ميکروبي، سالمونلا- ضريب تبديل، E.coli
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی