برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر اثرات باقیمانده ورمی کمپوست و کمپوست بر شاخص بیولوژیک خاک تحت کشت سویا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دهقان ‌منشادي حميد*,بهمنيار محمدعلي,قنبري مفتي كلايي هاني,نجفي مجتبي
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياهان دارويي مخازن غني از مواد موثر و اوليه در ساخت بسياري از داروها به شمارمي روند. از طرفي، انجام واکنش هاي متابوليسمي در گياهان، مانند هر موجود زنده ديگر، با هدايت فرايندهاي ژنتيکي و ساختار وراثتي آنهاست. با وجود اين، تاثير عوامل محيطي بر رشد و نمو گياهان دارويي ومعطر، همچنين بر کميت وکيفيت مواد موثر آنها تائيد شده است. به منظور بررسي اثرات کودهاي زيستي مختلف بر تنفس ميکروبي و فعاليت انزيم فسفاتاز قليايي خاک در مرحله رويشي گياه دارويي ريحان، تحقيقي با طرح بلوک کامل تصادفي و در قالب طرح اسپليت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گرديد. فاکتور اصلي در پنج سطح کودي، کمپوست 20 و 40 تن، ورمي کمپوست 20 و 40 تن در هکتار و تيمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعي نيز دوره هاي کوددهي (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد.. نتايج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمي کمپوست در کليه سطوح، باعث افزايش فعاليت آنزيمي خاک نسبت به تيمار شاهد گرديد (p<0.05). بيشترين ميزان فعاليت آنزيم ها نيز در تيمار 40 تن ورمي کمپوست با چهار سال مصرف مشاهده شد که مي تواند به دليل تاثير بر رشد رويشي گياه ريحان و ميزان کربن آلي خاک باشد. در سطوح بالاي مصرف کمپوست روند کاهشي در فعاليت دو آنزيم فسفاتاز اسيدي و قليايي مشاهده شد ولي اين کاهش معني دار نبود. بر اساس نتايج بدست آمده، تيمار 40 تن ورمي کمپوست با چهار سال مصرف، بيشترين تاثير را بر روي شاخص هاي اندازه گيري شده داشت.

 
کلید واژه: ريحان، کودهاي زيستي، فسفاتاز قليايي، فسفاتاز اسيدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 90  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی