برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دهقان ‌منشادي حميد*,بهمنيار محمدعلي,سالك گيلاني سروش,لكزيان امير
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ريحان گياه دارويي و معطر مهمي است که در سراسر دنيا کشت مي شود و بررسي تاثير فاکتورهاي مهم بيولوژيکي بر عملکرد کمي و کيفي آن ضروري است.. به اين منظور بررسي اثرات مقادير و دوره هاي مختلف کاربرد لجن فاضلاب بر ميزان فعاليت دو انزيم فسفاتاز اسيدي و قليايي، در دوره رويشي گياه ريحان، تحقيقي با طرح فاکتوريل، در 3 تکرار اجراء گرديد. لجن فاضلاب در پنج سطح، 20 و 40 تن لجن فاضلاب، 20 و 40 تن لجن فاضلاب + 50 درصد کود شيميايي در هکتار و بدون مصرف لجن فاضلاب بود و دوره هاي کوددهي در سه سطح (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در کليه سطوح، باعث افزايش فعاليت آنزيمي خاک نسبت به تيمار شاهد گرديد (p<0.05)، اما روند افزايش در بين تيمارها مشابه نبود که مي تواند به دليل تاثير بر رشد هوايي و ريشه ي گياه ريحان و افزايش ترشحات آنها و ميزان کربن آلي خاک باشد. در هر دو سطح، ميزان صفات اندازه گيري شده در تيمارهاي غني شده با کود شيميايي نسبت به تيمارهاي بدون مصرف کود شيميايي افزايش نشان داد. ضمنا ميزان فعاليت هر دو انزيم در مقادير بالاي مصرف لجن فاضلاب روند کاهشي را داشته است. بيشترين ميزان فعاليت آنزيمي در تيمار 20 تن لجن فاضلاب + 50 درصد کود شيميايي با چهار سال مصرف، اندازه گيري شد.

 
کلید واژه: گياه ريحان لجن فاضلاب، کربن آلي، فسفاتاز اسيدي، فسفاتاز قليايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 121  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی