برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و ریشه گیاه گیشبرگ (Razaya stricta.dence) بر خصوصیات جوانه زنی بذور کنار (Ziziphus spina-christi)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دريني عباس*,باقري رضا,بهشتي راد مسعود,طاهري صديقه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بافت، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به شرايط زيستگاهي و اکولوژيکي مشابه و دارويي بودن دو گونه گياهي کنار (Ziziphus spina-christi) و گيشبرگ (Razaya stricta.dence) و احتمال متاثر شدن پارامترهاي رويشي کنار در رويشگاههاي طبيعي از خواص آللوپاتي اين گياه و اهميت اهلي نمودن گياه دارويي کنار، جهت بررسي آللوپاتي دو گونه بومي از رويشگاههاي جنوب کشور که يکي از عوامل شکست در طرحهاي اهلي نمودن گياهان وحشي محسوب مي شود بر آنيم تا اثر آللوپاتي عصاره آبي برگ و ريشه گياه گيشبرگ بر خصوصيات جوانه زني بذور کنار (سرعت و درصد) را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم. آزمايش در محيط پتري ديش، در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار، سال 1388 انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل عصاره آبي برگ و ريشه گيشبرگ در چهار سطح 0، 25، 50 و 100 گرم پودر هر يک از اندام هاي برگ و ريشه گياه گيش برگ بطور جداگانه در يک ليتر آب مقطر مي باشد. تجزيه واريانس نتايج با استفاده از نرم افزار spss و جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه اي دانکن کمک گرفته شد. نتايج نشان داد که تيمار 50 گرم در ليتر آستانه اثر گذاري دو نوع بافت برگ و ريشه گياه گيشبرگ بر دو شاخص درصد و سرعت جوانه زني با نرخ کاهش معني دار به ترتيب 33.89 و 43.22 درصد براي بافت برگ و 15.25 و 20.21 درصد براي بافت ريشه بود. اين درحاليست که تيمار 100 گرم بيشترين تاثير را نسبت به تيمار شاهد داشت بطوري که شاخص درصد و سرعت جوانه زني بترتيب 93.22 و 96.12 درصد براي بافت برگ و 20.33 و 23.87 درصد براي بافت ريشه، نرخ کاهشي معني داري را نشان داد.

 
کلید واژه: کنار، گيش برگ، دارويي، آللوپاتيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 40  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی