برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عصاره الکلی نعناع فلفلی، شوید و آویشن بر پروفایل اسید چرب زرده تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار تجاری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رشيدي علي اصغر*,آقايي مجتبي,بهرام مهدي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آزمايشي با هدف برسي اثر عصاره هاي نعناع فلفلي، شويد و آويشن بر پروفايل اسيدهاي چرب زرده تخم مرغ و عملکرد مرغ هاي تخم گذار تجاري بر روي 192 قطعه مرغ تخم گذار (هاي لاينW36 ) به مدت 8 هفته در غالب طرح کاملا تصادفي با 4 نوع جيره که سه جيره شامل 40 ميلي ليتر در کيلوگرم از عصاره هاي الکلي نعناع فلفلي، شويد و آويشن و يک جيره شاهد بدون عصاره الکلي انجام شد. هر تيمار شامل 4 تکرار و هر تکرار شامل 12 قطعه مرغ تخم گذار بود. در انتهاي دوره خوراک مصرفي روزانه، ضريب تبديل غذايي، درصد توليد تخم مرغ و گرم تخم مرغ توليدي هر مرغ، در هر تيمار اندازه گيري و 10 تخم مرغ از هر تيمار به صورت تصادفي جمع آوري و پروفايل اسيد چرب زرده تخم مرغ هاي جمع آوري شده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد که ميزان اسيد لينولئيک در تيمارهاي حاوي عصاره نسبت به تيمار شاهد به طور معني داري افزايش پيدا کرده است اما تفاوت آن در بين تيمار هاي حاوي عصاره معني دار نبود (P<0.05). بيشترين ميزان اسيد چرب لينولنيک در تيمار عصاره شويد مشاهده گرديد (P<0.05). کمترين ميزان اسيد چرب پالمتيک و استئاريک در تيمار حاوي آويشن مشاهده شد و تفاوت آن با ساير تيمارها معني دار بود (P<0.05). ميزان اسيد اولئيک، پالميتولئيک، ايکوزاپنتانوئيک، دکوزاهگزانوئيک و نسبت امگا 3 به امگا 6 در زرده تخم مرغ تحت تاثير تيمار ها قرار نگرفت (P<0.05). تفاوت معني داري از نظر پارامترهاي عملکردي بين تيمارهاي مختلف مشاهده نگرديد (P<0.05).

 
کلید واژه: نعناع فلفلي، شويد، آويشن، پروفايل اسيد چرب، مرغ تخم گذار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 262  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی