برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير کاربرد کود دامي و نيتروژن بر خصوصيات فيزيولوژيکي گياه داروئي هميشه بهار (Calendula officinalis L) در شرايط تنش خشکي بعد از کشت غلات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دانشيان جهانفر*,رحماني نويد,علي محمدي مهرزاد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور اثر تنش کم آبي و کاربرد کود دامي و نيتروژن بر خصوصيات فيزيولوژيکي گياه هميشه بهار آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال 1389 اجرا گرديد. تيمارها شامل تنش کم آبي در سه سطح (آبياري پس از 80، 40 و 120 ميليمتر تبخير از سطح تشتک تبخير کلاس A) و کود دامي به همراه نيتروژن در پنج سطح (نيتروژن توصيه شده (90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص)، مصرف 75% کود نيتروژن + 10 تن در هکتار کود دامي، مصرف 50% کود نيتروژن + 20 تن در هکتار کود دامي، مصرف 25% کود نيتروژن +30 تن در هکتار کود دامي و عدم مصرف کود نيتروژن + 40 تن در هکتار کود دامي) بودند. نتايج نشان داد که اثر تنش کم آبي بر عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و تلاش بازآوري درگياه معني دار بود. بيشترين عملکرد بيولوژيک به ميزان 7416 کيلوگرم در هکتار، شاخص برداشت به ميزان 18.88 درصد و تلاش بازآوري به ميزان 26.44 درصد از سطح 40 ميليمتر تبخير بدست آمد. کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و تلاش بازآوري تاثير معني داري داشت. بيشترين عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و تلاش بازآوري از عدم مصرف کود نيتروژن به همراه 40 تن در هکتار کود دامي بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبي و کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر عملکرد گل و عملکرد دانه معني داري بود. بيشترين عملکرد گل و عملکرد دانه از سطح 40 ميلي متر تبخير و مصرف 40 تن کود دامي بدون مصرف کود نيتروژن بدست آمد. به نظر مي رسد که در شرايط تنش کم آبي، کارايي مصرف کود دامي براي تامين نياز نيتروژني گياه نسبت به کاربرد نيتروژن غير آلي افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: تنش کم آبي، کود دامي و نيتروژن، خصوصيات ريخت شناسي و هميشه بهار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 110  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی