نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات ریخت شناسی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دانشيان جهانفر*,رحماني نويد,علي محمدي مهرزاد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور اثر تنش کم آبي و کاربرد کود دامي و نيتروژن بر خصوصيات رشدي گياه هميشه بهار آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال 1389 اجرا گرديد. تيمارها شامل تنش کم آبي در سه سطح (آبياري پس از 80، 40 و 120 ميليمتر تبخير از سطح تشتک تبخير کلاس A) و کود دامي به همراه نيتروژن در پنج سطح (نيتروژن توصيه شده (90 کيلوگرم در هکتار)، مصرف 75% کود نيتروژن + 10 تن در هکتار کود دامي، مصرف 50% کود نيتروژن + 20 تن در هکتار کود دامي، مصرف 25% کود نيتروژن +30 تن در هکتار کود دامي و عدم مصرف کود نيتروژن + 40 تن در هکتار کود دامي) بودند. نتايج نشان داد که تنش کم آبي بر ارتفاع گياه، قطر گل، تعداد دانه در طبق و قطر طبق درگياه معني دار بود. بيشترين ارتفاع گياه، قطر گل، تعداد دانه در طبق و قطر طبق از سطح 40 ميليمتر تبخير بدست آمد. کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر ارتفاع گياه تاثبر معني داري داشت. بالاترين ارتفاع گياه از عدم مصرف کود نيتروژن + 40 تن در هکتار کود دامي بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبي و کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر وزن صد دانه و تعداد طبق در متر مربع معني داري بود. به نظر مي رسد با افزايش شدت تنش افزايش مصرف کود داني نسبت به کود معدني تاثير بيشتري دارد.

 
کلید واژه: تنش کم آبي، کود دامي و نيتروژن، خصوصيات ريخت شناسي و هميشه بهار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 88  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی