برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

امکان سنجي توليد زعفران در غرب کشور (مطالعه موردي شهر ملاير)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رستمي مجيد*
 
 *دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملایر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زعفران بعنوان گرانبهاترين گياه دارويي جهان جايگاه خاصي در بين محصولات صادراتي ايران دارد. اين گياه از لحاظ نياز به آب بسيار کم توقع مي باشد و از آنجا که در سال هاي اخير بسياري از اراضي زراعي کشور به دليل کاهش سطح آب هاي زيرزميني دچار افت عملکرد شده اند به نظر مي رسد قرار گرفتن زعفران در الگوي کشت اين مناطق بتواند به بهبود وضعيت اقتصادي کشاورزان کمک کند. به منظور مطالعه اثرات تاريخ کاشت و تراکم بنه بر عملکرد زعفران در شرايط اقليمي ملاير آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل 3 تاريخ کاشت (25 تير، 25 مرداد و 25 شهريور ماه) و چهار تراکم (25، 50، 75 و 100 بنه در مترمربع) بودند. بر اساس نتايج بدست آمده اثر تاريخ کاشت و تراکم بر تعداد گل، وزن خشک گل و وزن خشک کلاله معني دار بود. کاشت در تير ماه باعث دست يابي به بيشترين مقدار عملکرد کلاله و بيشترين تعداد گل شد و اختلاف عملکرد در اين تاريخ کاشت با دو تاريخ کاشت ديگر معني دار بود در حاليکه بين تاريخ کاشت مرداد و شهريور ماه اختلاف معني داري مشاهده نشد. بيشترين ميزان عملکرد کلاله و بيشترين تعداد گل در واحد سطح در تراکم 100 بنه در مترمربع مشاهده شد و اختلاف اين تيمار با ساير تيمارها معني دار بود. بين تراکم 75 و 50 بنه در مترمربع اختلاف معني داري مشاهد نشد در حاليکه اختلاف اين تيمارها با تيمار 25 بنه در مترمربع معني دار بود و کمترين مقدار عملکرد نيز در همين تيمار مشاهده شد. تغيير تاريخ و تراکم کاشت تاثير معني داري بر ميانگين وزن هر گل و وزن خشک کلاله در هر گل نداشت.

 
کلید واژه: تاريخ کاشت، تراکم، زعفران، گياهان دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 111  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی