برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر جوانه زنی بذر مورد (.Myrtus communis L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوانساري آزاده*,گرجي كوروش,پروين نيا مريم
 
 *مرکز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مطالعات گسترده اي در زمينه اثرات بيولوژيک ميدان هاي مغناطيسي بر موجودات زنده انجام شده است. در گياهان تغيير جوانه زني بذرها و تغيير زمان گلدهي از پديده هاي رشد و نموي هستند که تحت تاثير ميدانها قرار مي گيرند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي ضعيف بر جوانه زني بذرهاي مورد مي باشد. در اين مطالعه بذرها پس از جمع آوري و تيمار سمباده تحت تاثير ميدان هاي مغناطيسي با شدت هاي 20، 40، 60 و 80 گوس در بازه هاي زماني 1، 5، 10 و 15 روز در چهار پتري (4 تکرار) قرار داده شدند و سپس به ژرميناتور (25oC، رطوبت %70، 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي) منتقل شدند و طي 14 روز، شمارش تعداد بذرهاي جوانه زده روزانه انجام گرديد. در پايان روز چهاردهم، درصد جوانه زني بذرها مورد بررسي قرار گرفت. بررسي و آناليز داده ها در پايان روز 14 نشان داد که بيشترين درصد جوانه زني در پتري هايي مشاهده شد که به مدت 5 روز تحت تاثير ميدان مغناطيسي 80 گوس بودند. درصد جوانه زني به طور معني داري در پتري هايي که به مدت 10 روز تحت تاثير ميدان مغناطيسي 60 گوس بودند کمتر از بقيه نمونه ها بود. در ساير پتري ها تعداد بذرهاي جوانه زده از گروه شاهد کمتر بود. همانطور که در اين مطالعه ديده شد درصد جوانه زني بذرهاي مورد در اثر اعمال ميدان مغناطيسي کاهش پيدا کرد و چون ميدان هاي مغناطيسي بکار رفته در اين مطالعه در محدوده ميدان هاي مغناطيسي ضعيف دسته بندي مي شوند مي توان نتيجه گرفت که استفاده از ميدان هاي مغناطيسي ضعيف منجر به کاهش ميزان جوانه زني بذور مورد مي گردد. با اينحال انجام مطالعات بيشتر توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: .Myrtus communis L، مورد، ميدان هاي مغناطيسي ضعيف، درصد جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی