برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خصوصیات ریشه و ارتفاع گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) تحت تاثیر کود ازته و ماده پیریدوکسین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوش لهجه مفرد عاطفه*,ارادتمنداصلي داوود,اقدامي انوش,كلانتري زاده كيوان
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

داروهاي مصنوعي با تمام کارايي نسبتا زياد آنها، اثرات نامطلوبي و ناگوار بسياري همراه دارند، به همين دليل امروزه بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسياري از جوامع قرار گرفته است، به همين منظور آزمايشي يه صوت فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي در 3 تکرار و با 2 فاکتور کود نيتروژنه و ماده پيريدوکسين در سطوح ازته و پيريدوکسين در سال 1389 انجام شد. صفات ارتفاع، وزن تر و خشک ريشه، عمق ريشه و عرض ريشه اندازه گيري شد و در آخر اعداد از طريق نرم افزار SAS آناليز شدند. تجزيه واريانس صفات معني دار بودن سطوح مختلف پيريدوکسين در تمام تيمارها را نشان مي دهد اما کود ازته در صفات ارتفاع و وزن تر و خشک ريشه معني دار و بر همکنش اين دو فاکتور در صفات وزن تر و خشک ريشه معني دارشد. بيشترين وزن تر و خشک ريشه با 150 کيلوگرم در هکتار و بالاترين ارتفاع با مصرف 150 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. در ارتفاع بوته و وزن تر و عرض ريشه بيشترين ميزان مربوط به سطح 0.04 پيريدوکسين است. ارتفاع بوته فقط با وزن تر ريشه همبستگي مثبت و معني داري داشت.

 
کلید واژه: عروسک پشت پرده، کودازته، پيريدوکسين، گياه دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی