برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوش سخن فاطمه*,بابالار مصباح,فتاحي مقدم محمدرضا
 
 *گروه مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پتانسيل آب و خاک از مهمترين عوامل تعيين کننده جوانه زني و استقرارگياه مي باشند. در اين مطالعه اثرات فيزيولوژيک تنش شوري و خشکي در سطوح صفر، 3-، 6-، 9- و -12 بار ايجاد شده با نمک طعام (NaCl) و پلي اتيلن گلايکول(PEG) بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي آويشن کوهي (Thymus kotschyanus)از مناطق آذربايجان غربي، قزوين و سمنان بررسي شدند. پارامترهاي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، نسبت طول ريشه چه به ساقه چه (R/S) و وزن خشک گياهچه ها اندازه گيري شدند. هدف بررسي تفاوت در پاسخ جمعيت هاي مختلف گونه فوق در مورد تنش هاي شوري و خشکي و نيز تعيين ميزان حساسيت اجزاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي آن بود. با توجه به نتايج بدست آمده از اين آزمايش، تنش خشکي به طور معني داري درصد جوانه زني را کاهش داد ولي تنش شوري تاثير کمتري بر درصد جوانه زني داشت. اثر سطوح مختلف شوري و خشکي برصفات مورد اندازه گيري درسطح 1% معني دار بود. به طورکلي با افزايش سطح شوري و خشکي پارامترهاي درصد جوانه زني، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه کاهش يافتند و فرايند جوانه زني بذر دربين جمعيت ها و نوع تنش هاي مورد بررسي متفاوت بودند.

 
کلید واژه: تنش شوري، خشکي، جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 100  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی